Μοναχέ πρόσεχε (Γέρων Νεκτάριος Μουλατσιώτης)

68
Ομιλία Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη σε μοναχούς και λαϊκούς στην Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σαρώφ, Τρικόρφου Φωκίδος. Η ομιλία αυτή πραγματοποιήθηκε στις 9/10/2008.

Ομιλία με θέμα: ΜΟΝΑΧΕ ΠΡΟΣΕΧΕ

Μέρος α’

Μέρος β’