Σε ποια κατηγορία ανήκουμε (Γέρων Νεκτάριος Μουλατσιώτης)

34
Ομιλία Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη με θέμα:

“Σε ποια κατηγορία ανήκουμε”.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, Μεγάλη Παρασκευή 1984.