Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ (Μέρος Ε’)

69
ΜΕΡΟΣ Ε: Τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου.
Έχοντας υπόψη μας όλα τα ανωτέρω, έρχομαι τώρα αδελφοί μου, εις το
τέλος της ομιλίας μας δια να σας δώσω μερικά χαρακτηριστικά του
Αντιχρίστου, ώστε οι πιστοί την ημέρα που θα έλθει ο υιός της ανομίας
και της αμαρτίας, να τον αναγνωρίσουν. Γνωρίζουμε από το Ευαγγέλιο ότι ο
λαός του Ισραήλ κατά την μεγάλη του πλειοψηφία και οι αρχιερείς του
μαζί, απέρριψαν τον Υιό της Μαρίας, της Υπερευλογημένης Θεοτόκου, ως
Μεσσία και Χριστό (εκλεκτό) του Θεού, δι᾽ αυτό και καταδίκασαν τον Ιησού
από τη Ναζαρέτ εις θάνατον.
Ο λαός του Ισραήλ και οι Αρχιερείς του, τότε αλλά και έως σήμερα,
ανέμεναν και αναμένουν όχι έναν φτωχό και ταπεινό διδάσκαλο ως Μεσσία
τους, αλλά έναν ηγέτη-Βασιλέα, έναν εκλεκτό του Θεού, Χριστό του Θεού,
που θα αναστήσει το Κράτος του Ισραήλ και θα διώξει τους εχθρούς και
κατακτητές του. Ανέμεναν λοιπόν και αναμένουν έναν Ηγέτη- Βασιλέα
ελευθερωτή του Ισραήλ.
Επειδή ο Κύριός μας με την διδασκαλία Του και οι μαθητές Του,
εκήρυτταν ότι ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, θέλοντας οι
Εβραίοι να Τον γελειοποιήσουν δια των Ρωμαϊκών χειρών, όταν Τον
συνέλαβαν, Του φόρεσαν στέμμα από αγκάθια, Του έδωσαν αντί βασιλικού
σκήπτρου, κάλαμον και Τον έντυσαν αντί βασιλικού μανδύα, με έναν κόκκινο
χιτώνα. Έβαλαν δε και επί του Σταυρού ειρωνευτικά τον τίτλο «Ο Βασιλεύς
των Ιουδαίων», δείχνοντας δι᾽ αυτού του τρόπου ότι, εσύ Ιησού που
τόλμησες να διεκδικήσεις τον τίτλο του Μεσσία, του Βασιλιά ελευθερωτή
και του Χριστού του Θεού, δες τώρα το κατάντημά σου!
Το αυτό πίστευε και ο Πιλάτος, δι᾽ αυτό Τον ερώτησε εάν είναι αυτός
ο Βασιλεύς του Ισραήλ. Δι᾽ αυτό επίσης και οι στρατιώτες τον εχλεύαζαν
λέγοντάς Του «χαίρε ο Βασιλεύς των Ιουδαίων».
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω που έχουν καταγραφεί στο Ευαγγέλιο,
βλέπουμε ότι οι Αρχιερείς και ο λαός του Ισραήλ ανέμεναν Βασιλέα, ως
Μεσσία, Σωτήρα του Ισραήλ και όχι έναν ταπεινό και φτωχό Ιησού από τη
Ναζαρέτ.
Δι᾽ αυτό και έως σήμερον αναζητούν, όπως οι ίδιοι διδάσκουν, όχι
ένα τυχαίο πρόσωπο δια Μεσσία τους, αλλά κάποιον ο οποίος θα έχει την
δύναμη και την εξουσία ν᾽ απαλλάξει το Ισραήλ από τους κατακτητές και
εχθρούς του.
Αυτά δήλωσε εξάλλου προ ημερών και ο Αρχιραββίνος της Θεσσαλονίκης, με δηλώσεις του που υπάρχουν στο διαδίκτυο.
Άρα υπάρχει πιθανότητα, αδελφοί μου, ο Αντίχριστος να είναι πρόσωπο
που θα ευρίσκεται σε υψηλές θέσεις και με δύναμη εξουσίας. Μπορεί ακόμη
να είναι και γόνος βασιλικός, αφού οι Εβραίοι ανέμεναν και αναμένουν
ηγέτη βασιλέα του Ισραήλ.
Οι Εβραίοι επίσης λένε και διδάσκουν και αναμένουν ότι ο Μεσσίας
τους, θα είναι παγκόσμιος ηγέτης και θα δημιουργήσει παγκόσμια
κυβέρνηση. Έτσι σήμερα εξηγείται το φαινόμενο της αποδομήσεως όλων των
πολιτικών, οι οποίοι στα μάτια του λαού εξεφτελίζονται και
παρουσιάζονται ως ανίκανοι να σώσουν τους λαούς τους.
Η αποδόμηση αυτή έχει στόχο την ανεύρεση ενός σωτήρα της
Ανθρωπότητος, ενός παγκοσμίου ηγέτη. Δεν είναι λοιπόν, τυχαία η σημερινή
Παγκοσμιοποίηση, ούτε είναι τυχαία η παγκοσμιοποιημένη πλέον οικονομία.
Με μαθηματική ακρίβεια οδηγείται το Παγκόσμιο σύστημα εκεί που ο Κύριός
μας, εδώ και 2000 χρόνια μας εχει ενημερώσει.
Αδελφοί μου,
Με όσα σας προανέφερα, οι Εβραίοι, εάν ο Μεσσίας δεν έχει τα
ανωτέρω χαρακτηριστικά που αυτοί του προσδίδουν, είναι σίγουρον και
βέβαιον, ότι και πάλι θα τον απορρίψουν, όπως απέρριψαν προ 2000 ετών
τον Ιησού μας, τον Οποίον εμείς όμως αποδεχθήκαμε ως Μεσσία και Σωτήρα
της Ανθρωπότητος, ενώ αυτοί Τον εσταύρωσαν.
Για να δούμε πως οι Εβραίοι πιστεύουν ότι θα είναι ο ερχόμενος Μεσσίας τους;
1ον. Είδαμε ότι ανέμεναν έναν ηγέτη ως Βασιλέα του Ισραήλ. Έναν
ηγέτη ελευθερωτή του Ισραήλ. Έναν ηγέτη που θα επιστρέψει όλους τους
Εβραίους στη χώρα του Ισραήλ.
2ον. Αναμένουν σήμερα και πιστεύουν ότι ο ηγέτης που θα τους κτίσει τον Ναό του Σολομώντα, αυτός θα είναι και ο Μεσσίας.
3ον. Πιστεύουν ότι ο ηγέτης αυτός – Βασιλέας τους, θα επιβάλλει την
παγκόσμια ειρήνη, κι αν ο κόσμος δεν θελήσει την ειρήνη, θα την
επιβάλλει την ειρήνη τότε δια του πολέμου.
Αδελφοί μου,
Γνωρίζετε τι λέγουν οι Εβραίοι περί του Ιησού μας και διατί Τον απέρριψαν από Μεσσία του Ισραήλ;
Ας ακούσουμε τι διδάσκουν.
Πρώτον, διότι ο Ιησούς δεν ήταν Βασιλέας, ηγέτης και ελευθερωτής
του Ισραήλ, αλλά ένας αδύναμος άνθρωπος ο οποίος συνελήφθη και
καταδικάστηκε υπό των Ρωμαίων εις θάνατο.
Δεύτερον, ότι ο Ιησούς έφερε την κατάρα στο Ισραήλ και καταστράφηκε παντελώς ο Ναός του Σολομώντα.
Τρίτον, ότι η εμφάνιση του Μεσσία Ιησού, όχι μόνον δεν επισυνάγαγε
τους Εβραίους στο Ισραήλ, αλλά μετά την ελευσή του, οι Εβραίοι
διεσκορίσθησαν στα πέρατα της Οικουμένης.
Τέταρτον, όχι μόνον δεν ελευθέρωσε το Ισραήλ, αλλά έως και το 1967 η Ιερουσαλήμ ήταν καταπατουμένη υπό των εχθρών.
Πέμπτον, ο Ιησούς όχι μόνον δεν έκανε τίποτα από τα ανωτέρω, αλλά
τόλμησε και να ανακηρύξει τον εαυτόν του Θεόν αληθινόν και μάλιστα Υιό
του Θεού.
Πρέπει, αδελφοί μου, να γνωρίζουμε ότι οι Εβραίοι ως Θεό δέχονται
μόνον τον Γιαχβέ και σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχονται ότι ένας
άνθρωπος μπορεί να είναι ποτέ Υιός Θεού και μάλιστα Θεός.
Οι Εβραίοι θεώρησαν ιδιαίτερα ως βλασφημία το ότι ο Ιησούς Χριστός ενώπιον των Αρχιερέων είπε ότι είναι Υιός του Θεού.
Έχοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω τα οποία διδάσκουν έως και σήμερα οι
Εβραίοι, θεωρούν τον Ιησού από τη Ναζαρέτ όχι ως Μεσσία τους, αλλά ως
πηγή καταστροφών του Ισραήλ.
Άρα οι Εβραίοι θα αναγνωρίσουν ως ηγέτη τους και βασιλέα του
Ισραήλ, ως Μεσσία και σωτήρα του έθνους τους μόνον εκείνον ο οποίος:
Α. Θα είναι όντως ηγέτης και ελευθερωτής του Ισραήλ και θα εξαφανίσει όλους τους εχθρούς του.
Β. Θα επισυναγάγει τους Εβραίους στο Ισραήλ.
Γ. Θα χτίσει ξανά το Ναό του Σολομώντα.
Δ. Θα επιβάλλει την ειρήνη.
Ε. Δεν θα ανακηρύξει ποτέ τον εαυτόν του Θεό.
ΣΤ. Επίσης πιστεύουν ότι ο Μεσσίας θα είναι γόνος και απόγονος του Βασιλέως Δαβίδ, θα έχει δηλαδή πιθανόν βασιλική καταγωγή.
Ζ. Δεν τους απασχολεί αν θα είναι έγγαμος η άγαμος.
Η. Ούτε τους απασχολεί το τι ηλικίας θα είναι. Αρκεί να έχει
συμπληρώσει, σύμφωνα με τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης, το 30ον έτος
της ηλικίας του. Άρα, κατά τους Εβραίους, μπορεί να είναι και 30 και 35
και 40 και 50 ετών.
Εμείς έχοντας υπ᾽ όψιν μας όλα τα ανωτέρω που πιστεύουν οι Εβραίοι,
μπορούμε να τα συγκρίνουμε με όσα λέγουν οι Γραφές (Παλαιά και Καινή
Διαθήκη), οι Πατέρες και οι Διδάσκαλοι της Εκκλησίας.
Φυσικά οι Άγιοί μας δεν είναι πάντα ομόφωνοι σε όσα αναφέρουν περί
του Αντιχρίστου. Δηλαδή: Άλλοι Πατέρες λέγουν ότι ο δήθεν Μεσσίας του
Ισραήλ, θα κυβερνήσει δύο περιόδους και κάθε περίοδος θα είναι τρισήμισυ
χρόνια. Αλλά άλλοι Πατέρες λέγουν ότι αυτό δεν έχει σοβαρή βάση στην
Αγία Γραφή και ότι οι ημέρες του Αντιχρίστου θα είναι μόνον 1260 ημέρες.
Εμείς σήμερα συγκλίνουμε, ως δείχνουν τα γεγονότα, ότι μάλλον δεν
θα είναι δύο οι περίοδοι του Αντιχρίστου, αλλά θα είναι μόνον μία,
τρισήμισυ ετών η 1260 ημερών, ως αναφέρει η Αποκάλυψη.
Επίσης, άλλοι Πατέρες μας λέγουν ότι ο Αντίχριστος θα προσπαθεί να
μιμηθεί τον Χριστό μας. Δι᾽ αυτό και τον θεωρούν ως αντίγραφο του
Χριστού.
Άλλοι Πατέρες λέγουν ότι σίγουρα σε μερικά θέματα θα μιμηθεί τον
Χριστό μας ως δήθεν Μεσσίας του Ισραήλ, αλλά κυρίως ονομάζεται
Αντίχριστος διότι θα είναι εντελώς αντίθετος και πολέμιος του Χριστού
και των όσων ο Ιησούς εκήρυξε και εδίδαξε.
Εμείς συγκλίνουμε πάλι με τους Πατέρες που λέγουν ότι ο Αντίχριστος
θα είναι όχι τόσον αντίγραφο του Χριστού, αλλά αντίθετος του Χριστού.
Τούτο δε φαίνεται σήμερα και ξεκάθαρα, που αλλάζουν όλοι οι Νόμοι των
εθνών και ψηφίζονται Νόμοι αντιχριστιανικοί.
Τελευταίο παράδειγμα έχουμε την κατάργηση της εντολής του Κυρίου
δια την έβδομη ημέρα περί αργίας. Αφού αλλάζει η Νομοθεσία και την
Κυριακή από ημέρα του Κυρίου την μετατρέπουν σε εργάσιμη καθημερινή
ημέρα.
Κάποιοι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ελάχιστοι όμως πιστεύοντας
ότι ο Αντίχριστος θα είναι αντίγραφο του Χριστού, την εμφάνισή του θα
την κάνει όταν είναι ηλικίας 30 ετών, αφού και ο Χριστός 30 ετών
ξεκίνησε την διδασκαλία Του.
Η μαρτυρία αυτή των Πατέρων δεν έχει βιβλική και αγιογραφική
κατοχύρωση, κυρίως έρχεται συμπερασματικά λόγω του ότι κάποιοι άγιοι
θεωρούν τον Αντίχριστο ως αντίγραφο του Χριστού. Το σίγουρο όμως είναι
ότι η Αγία Γραφή δεν μας καταγράφει την ηλικία του Αντιχρίστου. Άρα
σύμφωνα με τον Εβραϊκό Νόμο, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία
τουλάχιστον των 30 ετών δια να εμφανιστεί. Αλλά μπορεί να είναι και 32,
35, 40 κτλ. Σίγουρα πάντως πάνω από 30.
Εδώ θέλει προσοχή δια να μην πλανηθούμε. Διότι εφόσον η Αγία Γραφή
δεν αναφέρει την ηλικία του Αντιχρίστου δεν μπορούμε να βασιστούμε περί
αυτής μόνον σε κάποιους αγίους που λέγουν ότι θα είναι 30 ετών, ως
αντίγραφο του Χριστού.
Οι Άγιοι Πατέρες είναι άγιοι και ουδείς αμφισβητεί την αγιότητά
τους, αλλά οι ερμηνείες τους πολλές φορές σε προφητικά κείμενα της
Γραφής δεν θεωρούνται ως ευαγγέλια και αλάνθαστες. Διότι εις τα
προφητικά κείμενα οι Άγιοι τα ερμήνευαν κατά δύναμιν και σύμφωνα με όσα
τότε βίωναν.
Εξ όλων των ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι οι Εβραίοι, δεν αποδέχθηκαν
τον Ιησού ως Μεσσία τους, διότι διαστρέφοντας και παρερμηνεύοντας τις
προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, ανέμεναν και αναμένουν τον Μεσσία ως οι
ίδιοι περιγράφουν και αναφέραμε κι εμείς ανωτέρω.
Περιμένουν κάποιο πρόσωπο επιφανή και όχι κάποιο άσημο. Το πρόσωπο
αυτό έχουν τη δύναμη οι Εβραίοι να το προβάλλουν διεθνώς. Αρκετά
τηλεοπτικά δίκτυα, ραδιοφωνικοί σταθμοί, λέσχες όπως η Μπίλντεμπεργκ,
μασονικές στοές, ο διεθνής Σιωνισμός είναι στα χέρια τους…
Ο Μεσσίας τους δεν είναι ανάγκη να γεννηθεί στο Ισραήλ, λένε οι
Εβραίοι. Αρκεί να είναι Εβραίος το γένος. Δηλαδή μπορεί να γεννηθεί στη
Γαλλία, στην Αμερική, στην Ελλάδα. Εμείς, λέγουν οι Εβραίοι, θα τον
αναγνωρίσουμε, εάν κάνει όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε και διδάσκουμε.
Αρκεί να είναι Εβραίος. Ποιός θεωρείται σήμερα όμως Εβραίος το γένος;
Εβραίος λογίζεται οποιοσδήποτε έχει μητέρα Εβραία, άσχετα με το τι
καταγωγής είναι ο πατέρας.
Άρα ο πατέρας δεν μας απασχολεί. Μας απασχολεί η μητέρα, η οποία πρέπει να είναι οπωσδήποτε Εβραία.
Άρα ο Μεσσίας μπορεί να είναι Ρωσοεβραίος, Ελληνοεβραίος,
Γαλλοεβραίος, Αμερικανοεβραίος, αλλά σίγουρα πρόσωπο επιφανή και θα
ισχυρίζεται ο ίδιος, -προσέξτε σε αυτό το σημείο, διότι αυτό που θα
λέγει θα είναι η απάτη- ότι προέρχεται από τη φυλή και το γένος του
Βασιλέως Δαυΐδ.
Ενώ εμείς, αδελφοί μου, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που θα
ισχυρίζεται, ότι δηλαδή θα προέρχεται από το γένος του Δαβίδ, θα είναι
ένα τεράστιο ψέμμα, για να εξαπατήσει το λαό του Ισραήλ. Διότι ο
Αντίχριστος, σύμφωνα με τις προφητείες θα είναι γόνος και απόγονος της
φυλής του Δαν. Η δε φυλή του Δαν λέγουν ότι έφυγε από το Ισραήλ και
πήγε προς τα μέρη της Περσίας και αργότερα εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη
και δι᾽ αυτό λέγουν ότι η Δανία δημιουργήθηκε από απογόνους της φυλής
του Δαν. Εδώ ας μην ξεχνούμε ότι όλες οι βασιλικές οικογένειες συνήθως
έχουν καταγωγή από τη Δανία.
Ο χρόνος και ο καιρός θα δείξει…
Ο
Αντίχριστος, θέλοντας να εξαπατήσει το λαό του Ισραήλ, δια να τον
αναγνωρίσει ως Μεσσία του πάση θυσία θα προσπαθεί να αποδείξει ότι το
γενεαλογικό δένδρο της μητέρας του φθάνει μέχρι τον Βασιλέα Δαυΐδ και
όχι από τη φυλή του Δαν.
Αφού ο Αντίχριστος θα είναι αντίθετος του Χριστού, άρα θα είναι:
Ταπεινός ο Χριστός; Υπερήφανος, υπερφύαλος, και εγωϊστής ο Αντίχριστος.
Ελεήμων ο Χριστός; Άσπλαγχνος, σκληρός και βίαιος ο Αντίχριστος,
απέναντι των εκλεκτών χριστιανών στους οποίους ο Θεός θα αποκαλύψει την
ιδιότητά του. Αυτός όμως υποκρινόμενος ενώπιον των Εβραίων και των
υπολοίπων λαών δια να τους πλανήσει, θα παρουσιαστεί ως ελεήμων και
φιλάνθρωπος.
Οπότε, αγαπητοί μου αδελφοί, οποιοδήποτε επιφανή και ηγετικό
πρόσωπο η βασιλικός γόνος τον οποίον τα μέσα ενημερώσεως, θα
παρουσιάζουν ως ελεήμων και φιλάνθρωπο, πρέπει εμάς τους χριστιανούς να
μας προβληματίζει. Διότι βλέπουμε σήμερα, αρκετοί ηγέτες να συμμετέχουν
σε πανανθρώπινες φιλανθρωπίες, ιδιαίτερα ασχολούμενοι με τη φτώχεια των
τρίτων χωρών, δια να αποκτήσουν την αγάπη των λαών.
Δίκαιος ο Χριστός; Άδικος ο Αντίχριστος. Υποκρινόμενος όμως τον
δίκαιο για να εξαπατήσει πρώτον τους Εβραίους και μετά όλους τους λαούς
της γης. Με λίγα λόγια θα είναι αντίθετος και αντίχριστος του Χριστού
μας. Μέσα του δε θα κρύβεται ο ίδιος ο Εωσφόρος, έτσι ώστε χωρίς
δυσκολία να επιτυγχάνει τις απάτες του και τα σχέδιά του.
Αρνίον ο Χριστός; Λύκος ο Αντίχριστος, φέροντας όμως μάσκα προβάτου και εμφανιζόμενος ενώπιον του λαού ως αρνίον άκακον.
Στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως στ. 11 περιγράφει η Αγία Γραφή το
δεύτερο θηρίο λέγοντας «και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης, και
είχε κέρατα δύο όμοια αρνίω, και ελάλει ως δράκων».
Εδώ ξεκάθαρα η Αγία Γραφή μας λέγει ότι ο Αντίχριστος ενώ θα
υποκρίνεται το Αρνίον, στην ουσία θα είναι ο Δράκων, ο όφις ο αρχέκακος.
Ο Χριστός αναγνωρίζεται από τους χριστιανούς ως Βασιλέας και Μέγας
Αρχιερεύς. Αυτή την εξουσία θα την αποκτήσει η θα την έχει και ο
Αντίχριστος, αφού τα δύο κέρατα του θηρίου, συμβολίζουν ως λέγουν οι
Άγιοι Πατέρες, την πολιτική και θρησκευτική εξουσία του θηρίου.
Δι᾽ αυτό και κάποιοι άγιοι θεώρησαν τον πάπα της Ρώμης, ο οποίος
έχει πολιτική και θρησκευτική εξουσία ως τον Αντίχριστο η πρόδρομο του
Αντιχρίστου.
Πρέπει να τονίσουμε ότι μερικοί άγιοι μας λέγουν ότι ο Αντίχριστος
θα είναι εις τύπον του βασιλέως Ναβουχοδονόσωρα και συμπεραίνουν ότι
όπως ο Ναβουχοδονόσωρ, διοίκησε για 36 χρόνια έτσι και ο Αντίχριστος, θα
εμφανιστεί στα 30 και θα διοικήσει σχεδόν για 6 χρόνια.
Εδώ ξαναλέγομεν ότι η άποψη αυτή των Αγίων Πατέρων δεν
κατοχυρώνεται πλήρως από όλους τους Αγίους, η πλειοψηφία των οποίων
πιστεύει ότι ο Αντίχριστος θα βασιλεύσει μόνον 1260 ημέρες, όσες λέγει
και η Αποκάλυψη.
Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε στα χαρακτηριστικά του
Αντιχρίστου είναι αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο
Άγιος Οικουμένιος, οι οποίοι μας λέγουν ότι όπως ο Ιησούς, μπήκε μέσα
στο Ναό του Σολομώντα, έτσι και ο Αντίχριστος θα μπει μέσα στο Ναό του
Σολομώντα που θα ανεγείρει ξανά ο ίδιος η τα όργανά του.
Το τρομερότερο πάντων είναι το ότι ο Άγιο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, ο
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Οικουμένιος μας λέγουν ότι δια
να πλανήσει τους χριστιανούς ο Αντίχριστος, δεν θα μπαίνει μόνον μέσα
στο Ναό του Σολομώντα, αλλά θα εισέρχεται κανονικά και μέσα στους
ιδικούς μας ιερούς Ναούς, δια να μην μπορούμε να υποψιαστούμε ότι αυτός
είναι ο Αντίχριστος.
Θα χρησιμοποιήσει με λίγα λόγια, αδελφοί μου, οποιονδήποτε τρόπο
και μέθοδο μπορεί δια να εξαπατήσει ει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Να
εξαπατήσει τους Αρχιερείς, τους ιερείς, τους μοναχούς και κάθε έναν που
πιστεύει αληθινά στον Ιησού Χριστό.
Πως είναι δυνατόν να πιστέψει κάποιος, ότι αυτός είναι ο
Αντίχριστος, όταν εισέρχεται με κάθε υποκριτική ευλάβεια μέσα στους
ιερούς Ναούς μας;
Σκέφτεστε, αδελφοί μου, τη σύγχυση και την πλάνη που θα επικρατήσει
εκείνες τις ημέρες; Πως θα χαρακτηρίσουμε έναν άρχοντα και μεγάλο
πολιτικό ηγέτη ως Αντίχριστο, όταν εισέρχεται και στους δικούς μας
ιερούς Ναούς; Πόσοι θα πλανηθούν τότε; Θα ακούμε Αρχιερείς και ιερείς
και μοναχούς να λέγουν «Μα είναι δυνατόν να είναι ο Αντίχριστος αυτός ο
ηγέτης μας, ο οποίος με τόση ευλάβεια εισέρχεται εντός των Ιερών Ναών;».
Κι όμως! Λέγει ο Χρυσόστομος ότι είναι δυνατόν και το επιβεβαιώνουν
ο Άγιος Οικουμένιος και ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Τα τελούμενα δε
Μυστήρια εντός των Ιερών Ναών, μας λέγουν οι Άγιοι, ότι δεν θα έχουν
καμία θεία Χάρη και θα είναι ανίερα.
Ο Αντίχριστος, υποκρινόμενος τον ευσεβή και αν έχει θρησκευτική και
πολιτική εξουσία, σίγουρα θα επισκεφθεί τους Πατριάρχας μας, τους
Αρχιεπισκόπους μας και εκείνοι, εάν δεν τον έχουν αντιληφθεί θα τον
υποδέχονται με τιμές και δώρα.
Θεέ μου, Θεέ μου!!! Τι δύσκολες εποχές μας αναμένουν! Τι σύγχυση θα
επικρατήσει στην ανθρωπότητα και στο χώρο της Εκκλησίας! Δι᾽ αυτό όλοι
οι Άγιοι, όπως αναφέραμε στην αρχή, μας λέγουν ότι πρέπει να μελετούμε
τα σημεία των καιρών και να ασχολούμεθα με τον Αντίχριστο, να να μην
πέσουμε θύματα αυτού.
Αδελφοί μου,
Τι άλλα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου μας δίδει η Αγία Γραφή; Μας
λέγει ότι εάν αριθμήσουμε το όνομά του θα μας δίδει το νούμερο 666
(Αποκ. κεφ. ιγ´).
Όταν λοιπόν εμφανιστεί ο Αντίχριστος, οι χριστιανοί καλούνται να
δουν εάν έχει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και εάν αριθμούμενο το όνομά
του, δίδει το νούμερο 666. Εάν δεν το δίδει, τότε δεν θα είναι αυτός ο
Αντίχριστος.
Αδελφοί μου,
Πέρα από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου, θα πρέπει να
αναφερθούμε και σε ένα χαρακτηριστικό που θα έχει η εποχή του και το
οποίον αναγράφεται στην Αποκάλυψη και αυτό είναι το εξής: «και ποιεί
πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους
πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, ίνα δώσωσιν αυτοίς
χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς η επί των μετώπων αυτών, και ίνα
μη τις δύνηται αγοράσαι η πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του
θηρίου η τον αριθμόν του ονόματος αυτού».
Τι μας λέγει η Αποκάλυψη; Ότι η εποχή του Αντιχρίστου θα
χαρακτηριστεί από την αλλαγή του τρόπου οικονομικών συναλλαγών. Θα
αλλάξει ο τρόπος συναλλαγής των χρημάτων. Θα γίνεται τότε με το δεξί
χέρι η το μέτωπο των ανθρώπων, όπου επάνω εις αυτά τα σημεία θα μπει το
χάραγμα του Αντιχρίστου. Όποιος δεν έχει αυτό το χάραγμα, λέγει η
Αποκάλυψη, δεν θα μπορεί να συναλλάσσεται, ούτε να πουλά, ούτε ν᾽
αγοράζει. Θα πρέπει να έχεις η το χάραγμα η το όνομα του θηρίου η τον
αριθμό του ονόματος αυτού. Εάν δεν έχεις κάτι από αυτά, οποιαδήποτε
συναλλαγή ακυρώνεται, δεν πραγματοποιείται.
Όταν δούμε λοιπόν ότι κάποια εξουσία μας ζητά να τοποθετήσουμε στα
μέτωπά μας η στο χέρι μας κάτι που η Αποκάλυψη αποκαλεί χάραγμα και με
το οποίο θα κάνουμε τις οικονομικές μας συναλλαγές, εμείς αφ᾽ ενός μεν,
δεν πρέπει να το παραλάβουμε και να το δεχθούμε, διότι η Αποκάλυψη μας
λέγει ότι όσοι έλαβαν το χάραγμα και έκαναν τις οικονομικές συναλλαγές
τους, η προσκύνησαν το θηρίο, η την εικόνα αυτού θα βληθούν με τον
Αντίχριστο και τα όργανά του εις την αιώνια κόλαση, αφ᾽ ετέρου η
εφαρμογή του μέτρου αυτού, δηλαδή η επιβολή του νέου οικονομικού
συστήματος, θα σημάνει για εμάς τους χριστιανούς την εποχή του
Αντιχρίστου.
Φυσικά ο νέος τρόπος οικονομικών συναλλαγών θα θεσπιστεί δια Νόμου,
δι᾽ αυτό και λέγει η Αποκάλυψη ότι «ποιεί πάντας», δηλαδή θα κάνει
όλους υποχρεωτικά να τον αποδεχθούν, παραλαμβάνοντας στο χέρι η στο
μέτωπο το χάραγμα.
Δι᾽
αυτού του τρόπου θα μας λέγουν οι άρχοντες ότι δεν μπορεί να υπάρξει
φοροδιαφυγή και όποιος δεν θα το αποδέχεται θα διώκεται ως παράνομος, ως
φοροφυγάς. Θα διώκεται, διότι θα θεωρείται ότι θέλει να κρυφτεί από την
εφορία, ότι θέλει να κρυφτεί από το Κράτος και γι᾽ αυτό θα διώκεται ως
παράνομος.
Δεν θα διώκονται οι πιστοί στην αρχή, επειδή δεν θα ακολουθούν και
δεν θα προσκυνούν τον Αντίχριστο, τον νέο αυτό πολιτικό άρχοντα. Διότι
στην αρχή ποτέ ο Αντίχριστος δεν θα αποκαλύψει το πραγματικό του πρόσωπο
και το ποιός είναι. Δι᾽ αυτό και θα πλανηθεί η ανθρωπότητα. Εάν το
αποκάλυπτε από την αρχή, πολλοί λίγοι θα επλανώντο. Τώρα όμως θα
πλανηθεί η πλειοψηφία της ανθρωπότητος και δι᾽ αυτό ο Χριστός μας
τονίζει ότι οι πιστοί θα μείνουν λίγοι και τους λέγει «μη φοβού το
μικρόν ποίμνιον». Φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι πιστοί που δεν θα δεχθούν να
ακολουθήσουν το νέο οικονομικό σύστημα και τον Αντίχριστο θα μείνουν
λίγοι, η πλειοψηφία θα πλανηθεί.
Εδώ, αδελφοί μου, δεν ανεγνώρισε ο κόσμος τον Χριστό όταν ήρθε και
Τον εσταυρώσαμε, δεν Τον αντελήφθηκε ο κόσμος Τον Χριστό και Τον
σταυρώσαμε, μήτε οι Εβραίοι Τον κατάλαβαν και Τον οδήγησαν στο Φρικτό
Γολγοθά. Είναι λοιπόν δυνατόν να αντιληφθεί τώρα η ανθρωπότητα τον
Αντίχριστο; Μόνον οι έχοντες Πνεύμα Άγιο, θα τον αντιληφθούν. Δι᾽ αυτό
και θα στείλει ο Θεός τους δύο προφήτες. Δεν Τον κατάλαβε λοιπόν ο
κόσμος τον Χριστό τότε και Τον σταύρωσε, θα καταλάβει τώρα τον
Αντίχριστο; Είναι δυνατόν;
Οι έχοντες Πνεύμα Άγιο, όπως και τότε Τον κατάλαβαν και Τον
αναγνώρισαν. Δι᾽ αυτό και επαναλαμβάνω θα γίνει μεγάλη πλάνη την εποχή
εκείνη. Δι᾽ αυτό ο Αντίχριστος θα μπαίνει και μέσα στους ναούς μας, για
να εξαπατεί τους πάντες.
Θα κινείται, λέει ο Απόστολος Παύλος, εν πάση απάτη και τέρασι
ψεύδους. Θα κινείται με σημεία απάτης και τέρατα ψεύδους, θα λέει τα πιο
φανταστικά ψέμματα, που μπορεί να έχει φαντασθεί ποτέ ο νους μας για να
μας εξαπατήσει.
Αυτό το ψέμμα και η απάτη που είπε ο Γιωργάκης ότι «λεφτά υπάρχουν»
και το πιστέψαμε και τον κάναμε Πρωθυπουργό δεν είναι τίποτα μπροστά
στα ψέμματα και στις απάτες που θα κάνει ο Αντίχριστος.
Την εποχή εκείνη, όπως είπαμε, θα στείλει ο Χριστός τους δύο
Προφήτες Του που θα κηρύξουν ομοίως 1260 ημέρες και θα μας υποδεικνύουν
τον Αντίχριστο και τις πλάνες του.
Όπως λέγει όμως η Γραφή, ο Αντίχριστος τελικά θα τους συλλάβει και
θα τους δολοφονήσει. Τα δε πτώματα των Προφητών, θα τα αφήσει άθαφτα
στην πλατεία της Ιερουσαλήμ, δια να τα βλέπουν όλοι και να φοβούνται με
σκοπό να τον προσκυνήσουν.
Οι δύο Προφήτες θα δώσουν μεγάλη μάχη εναντίον του. Θα ελέγξουν
αυτόν και όλα τα όργανά του δια τις απάτες και τα ψεύδη τους και θ᾽
αποκαλύπτουν συνεχώς ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος περί του οποίου
ομίλησε ο Χριστός και οι Άγιοι. Αλλά οι δύο Προφήται θα ελέγξουν και
όλους όσους συνεργαστούν μαζί του η τον αποδεχθούν, είτε αυτοί είναι
πολιτικοί ηγέτες, είτε είναι Αρχιερείς, είτε είναι ιερείς, μοναχοί η
μοναχοί.
Δι᾽ αυτό, λέγει η Γραφή, ότι μόλις τους συλλάβει ο Αντίχριστος και
τους σκοτώσει, θα χαρούν όλοι οι άρχοντες, διότι ξεμπέρδεψαν μ᾽ αυτούς
τους δύο «παλαβούς» και «φανατικούς» που ξεσήκωναν το λαό εναντίον του
άρχοντα της ειρήνης και του παγκόσμιου ηγέτη και σωτήρα της
ανθρωπότητος. Δι᾽ αυτό τονίζει η Γραφή, ότι όλοι οι άρχοντες, από τη
χαρά τους θ᾽ ανταλλάσουν δώρα αναμεταξύ τους.
Σκεφτείτε, αδελφοί μου, όταν οι δύο άγιοι Προφήται στραφούν
εναντίον Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Αρχιερέων και ιερέων το τι θα
επικρατήσει στο χώρο της Εκκλησίας! Σάλος και ακαταστασία! Πανικός και
σύγχυση! Διότι πως είναι δυνατόν να αποδεχθεί εύκολα ο κάθε Πατριάρχης
και ο κάθε Αρχιερεύς και ο κάθε ιερεύς, ότι αυτοί οι δύο δημόσιοι
ελεγκτές του παγκοσμίου ηγέτη, αλλά και του ιερού κλήρου είναι οι δύο
προφήτες Ηλίας και Ενώχ, τους οποίους οι ίδιοι προσκυνούν τις εικόνες
και ψάλλουν τα τροπάριά τους εν μέσω εκκλησιών;
Μόνον όσοι εξ αυτών έχουν πνεύμα Άγιον και ζουν ζωή αγία θα τους
αναγνωρίσουν. Οι υπόλοιποι θα συνταυτιστούν με τον Αντίχριστο και θα
πολεμήσουν τους δύο προφήτες. Τότε θα συγκαλέσουν Συνόδους Εκκλησιών δια
να καταδικάσουν όχι έναν Άγιο Νεκτάριο, όχι έναν Άγιο Ιωάννη
Χρυσόστομο, όχι έναν Άγιο Μάξιμο ομολογητή, όχι έναν Μέγα Αθανάσιο, αλλά
τους δύο μεγάλους Προφήτας της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης που θα
προλέγουν τη Δευτέρα έλευση του Κυρίου μας.
Τι άλλο θα κάνει την εποχή εκείνη ο Αντίχριστος δια να τον
κατανοήσουμε, αυτόν και την εποχή του; Λέγει η Αγία Γραφή: «ότι θέλει
αλλοιώσαι καιρούς και νόμον» (Δαν. κεφ. 7 στ. 25). Στο ίδιο κεφάλαιο μας
λέγει ο προφήτης Δανιήλ ότι θα βλασφημεί το όνομα του Θεού αλλάζοντας
τους Νόμους Του, αλλά και τον καιρό. Δι᾽ αυτό και τονίζουμε ότι θα είναι
αντίθετος του Χριστού και λιγότερο αντίγραφο.
Τι θα κάνει λέει; Θα βλασφημεί τον Θεό. Πως; Αλλάζοντας τους
νόμους. Θα αλλάζουν οι νόμοι και θα βλασφημεί με τα έργα του τον Θεό.
Δηλαδή ο Νόμος του Χριστού που λέγει «ου φονεύσεις», η εποχή του
Αντιχρίστου θα λέγει «ναι στις εκτρώσεις». Ο Νόμος του Χριστού θα λέγει
«δεν θα ορκίζεσαι» και αυτοί θα σε υποχρεώνουν μέσα στα δικαστήρια να
ορκίζεσαι. Δείτε, αδέλφια μου, έως και σήμερα πόσοι αντιχριστιανικοί
Νόμοι έχουν παγκοσμίως ψηφιστεί. Φτάσαμε στο σημείο, στο Ευρωπαϊκό
Σύνταγμα να μην αναγράφεται και να μην αναφέρεται πουθενά το όνομα του
Χριστού η του Χριστιανισμού. Ο,τι είναι χριστιανικό από ᾽δω και πέρα
καταργείται, διότι το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα πλέον δεν το προβλέπει.
Επίσης, αδέλφια μου, πρέπει να προσέξουμε διότι στην αρχή δεν θα
πει πουθενά ότι είναι Θεός. Μην περιμένετε από το στόμα του να πει ότι
είναι Θεός.
Γιατί το ξεκαθαρίζουνε οι Εβραίοι. Εμείς λέγουν δεν δεχθήκαμε τον
Χριστό, τον δικό σας Ιησού ως Μεσσία διότι βγήκε και είπε ότι Είμαι
Θεός, Υιός Θεού, άρα Θεός. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν, λέγουν, να δεχθούμε
κάποιον άλλον Μεσσία ο οποίος θα πει ότι είναι κι αυτός Θεός;
Γι᾽ άλλη μια φορά ο Αντίχριστος και στο σημείο αυτό θα ξεγελάσει τους Εβραίους, αλλά και όλους τους λαούς.
Ο Αντίχριστος, αφού στερεωθεί στην εξουσία και είναι σίγουρος δι᾽
αυτή, τότε μέσα από το Ναό του Σολομώντα θα αυτοανακηρυχθεί ως θεός. Θα
αρχίσει δε να κάνει και ψευδοθαύματα στην προσπάθειά του να πλανήσει τον
κόσμο και να τον πιστέψει ως θεό.
Ας μην ξεχνούμε ότι ο Αντίχριστος μέσα του έχει ολόκληρο τον
διάβολο, έχει μέσα του τον εωσφόρο, ο δε εωσφόρος τι ήθελε πάντοτε να
κάνει; Να πάρει τη θέση του Θεού και να ενθρονιστεί ως θεός στη θέση του
Θεού, δι᾽ αυτό και ξέπεσε, γενόμενος από άγγελος διάβολος.
Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει τώρα επί της γης. Θα εισέλθει εντός
του Ναού του Σολομώντα κάποια στιγμή και θα αναφωνήσει «Είμαι
θεός!Προσκυνείστε με! Είμαι ο θεός σας, ο θεός του ουρανού και της γης».
Τότε ένα πλήθος Εβραίων, μόλις ακούσουν ότι ανακήρυξε τον εαυτόν
του θεό, θα αποσκιρτήσουν και θα αναγνωρίσουν τον Ιησού μας, τον Οποίον
είχαν σταυρώσει, ως τον πραγματικό Μεσσία.
Αυτό το γεγονός το προβλέπει ο Απόστολος Παύλος γράφοντας «και ούτως πας Ισραήλ σωθήσεται» (Ρωμ. 11,26).
Τότε πολλοί Ισραηλίτες θα γυρίσουν στο πρόσωπο του Χριστού μας και
θα ζητήσουν συγνώμη. Δι᾽ αυτό είπε ο Χριστός προς αυτούς: «ου μη με
ίδητε ξανά», δεν θα με ξαναδείτε τους λέγει, έως ότου αν είπητε,
«ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Τότε πολλοί Ισραηλίτες θα
σωθούν, αναγνωρίζοντας τον Εσταυρωμένο Ιησού ως τον πραγματικό Μεσσία,
εγκαταλείποντας ταυτόχρονα τον ψευδομεσσία Αντίχριστο.
Ίσως να ερωτήσει κανείς: Η Παγκόσμια Κυβέρνηση και η έδρα του
Αντιχρίστου, που θα είναι, στις Βρυξέλλες; Ταπεινά θεωρούμε ότι η έδρα
του θα είναι στην Ιερουσαλήμ. Δι᾽ αυτό και οι δύο Προφήται εκεί θα
εμφανιστούν και θα τον πολεμήσουν καλώντας και τον λαό του Ισραήλ σε
μετάνοια και να μην αποδεχθούν τον Αντίχριστο. Δι᾽ αυτό και τα
Ιεροσόλυμα τα τελευταία χρόνια έχουν μετατραπεί σε ευρωπαϊκή πόλη,
δρόμοι, αεροδρόμια, πλατείες θυμίζουν ευρώπη παρά μία χώρα Ασιατική. Σε
λίγο τα Ιεροσόλυμα θα θυμίζουν Παρίσι, Βρυξέλλες η Λουξεμβούργο.
Επίσης, αδέλφια μου, θεωρώ ότι υποκρινόμενος σε κάποια σημεία τον
Ιησού μας, το ίδιο θα συμβεί και με την μητέρα του Αντιχρίστου.
Η Θεοτόκος ήτο γυνή σεμνή, ταπεινή, όμορφη, ελεήμων με πλήθος
αρετών. Θεωρούμε ταπεινά ότι τα όργανα του Αντιχρίστου, θα προσπαθήσουν
να παρουσιάσουν και την μητέρα του και αυτή ως τίμια γυναίκα με ευσεβή
σύζυγο, διότι οι Εβραίοι δεν πιστεύουν ότι ο Μεσσίας τους θα γεννηθεί
από παρθένο γυναίκα. Λέγουν μεν, ότι η μητέρα του Μεσσία τους πριν
παντρευτεί θα είναι παρθένος. Όχι όμως και μετά τον γάμο. Διότι μετά τον
γάμο και την τεκνογονία παρθενία δεν υπάρχει.
Αυτό που έγινε στην Υπεραγία Θεοτόκο, όπως διδάσκουν οι Άγιοί μας,
είναι υπέρ την φύσιν. Αλλά οι Εβραίοι δεν το αποδέχονται. Δι᾽ αυτό και
θεωρούν εξάλλου, ότι η Θεοτόκος Μαρία ήτο παντρεμένη μετά του Ιωσήφ και
έτσι εγεννήθη ο Ιησούς.
Άρα η μητέρα του Αντιχρίστου θα είναι κατά το δυνατόν όμορφη και θα
προβληθεί και αυτή ως γυνή με αρετές, ως ελεήμων και φιλεύσπαγχνος. Ενώ
οι Άγιοί μας, τονίζουν ότι η μητέρα του θα είναι μιαρά γυνή.
Θα πρέπει λοιπόν να αναζητούμε ποιά υψηλόβαθμη γυναίκα, όμορφη κατά
το δυνατόν την προβάλλουν τα ΜΜΕ, με αρετές, ελεήμων και φιλάνθρωπη.
Σίγουρα η γυναίκα αυτή δεν θα είναι η γυναίκα της διπλανής μας
πόρτας, δεν θα είναι η κυρά Καλλιόπη ούτε η κυρα Μαρία η η κυρα
Κορνηλία. Θα είναι η μητέρα του Αντιχρίστου από μεγάλο τζάκι.
Ο Μεσσίας των Εβραίων λοιπόν δεν τον περιμένουν οι πατριώτες του ως
άγαμον, αλλά ως έγγαμον, ως νυμφευμένον και με οικογένεια, ως ήτο και ο
βασιλέας Δαυΐδ. Ομοίως και η μητέρα του την αναμένουν νυμφευμένη, η
οποία όμως προ του γάμου της θα ήτο παρθένος.
Οι ημέρες που ζούμε, αδελφοί μου, είναι όντως αποκαλυπτικές, όπως
έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, και όπως λέγει η ταπεινότητά μας από το έτος
1983. Διότι από τότε πρωτομιλήσαμε περί Αντιχρίστου και φωνάξαμε ότι
έρχεται ο Αντίχριστος και συνεχίζουμε έως και σήμερα να το λέμε.
Πιστεύουμε, αδέλφια μου, ότι όντως είμαστε σε ημέρες που δεν θα αργήσει η εμφάνισή του.
Τα γεγονότα μαρτυρούν ότι σε εμάς δόθηκε το προνόμιο να ζήσουμε
μάλλον το τέλος και τη διαδρομή των σημείων των καιρών, του Αντιχρίστου
και της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας.
Αδελφοί μου,
Έχοντας υπόψιν όλα τα σημεία των καιρών και όσα προαναφέραμε,
πιστεύετε ότι η ανθρωπότητα και η πατρίδα μας θα ανανήψει η η κατάστασή
μας θα χειροτερέψει; Θεωρώ ότι θα γίνει το δεύτερο. Η ανθρωπότητα
οδηγείται ολοταχώς προς τον γκρεμό, δια να μπορέσει να εμφανιστεί ο
παγκόσμιος ηγέτης και Μεσσίας των Εβραίων, ο οποίος θα «σώσει» την
ανθρωπότητα από την καταστροφή, δια να λάβει και να οικειοποιηθεί τον
τίτλο του «Σωτήρα».
Πρέπει να οδηγηθεί η ανθρωπότητα, όπως λένε οι προφητείες και οι
Άγιοι Πατέρες, πρώτα σε μεγάλη πείνα, θλίψη, «οία ουδέποτε γέγονε», για
να παρουσιασθεί ο ψευτομεσσίας που οι τηλεοράσεις θα τον παρουσιάσουν ως
«Σωτήρα» της ανθρωπότητος.
Εμείς όμως, αδελφοί μου, ζώντας αυτές τις ημέρες ας συνεχίσουμε
περισσότερο από κάθε άλλη φορά να ζούμε πιο πνευματικά, όπως έλεγε ο
Γέροντας Πορφύριος, ας κάνουμε βήματα προς τον Χριστό μας. Βήματα
μυστηριακής ζωής. Θέλω παρακαλώ, από εσάς όλους που με ακούτε,
περισσότερη εξομολόγηση. Ψάξτε μες στα βάθη της ψυχής σας, μήπως υπάρχει
κάποιο πάθος, μήπως υπάρχει κάποιο αμάρτημα, διότι πίσω από κάθε
αμάρτημα και πάθος κρύβεται ένας δαίμονας. Διώξτε από μέσα σας κάθε
πάθος και αποκτήστε αρετές όπως είπε ο Χριστός μας. Περισσότερη
εξομολόγηση, περισσότερη νηστεία, περισσότερη προσευχή, περισσότερη Θεία
Κοινωνία, μειώστε, εξαφανείστε τα αμαρτήματά σας, για να έρθει η Θεία
Χάρις επάνω μας για να μας δώσει δύναμη αλλά και για να διακρίνουμε όταν
έλθει ο άνομος, το ποίος είναι, φωνάζοντας προς τον Αντίχριστο ότι
εμείς δεν προσκυνούμε ουδένα άλλο, ει μη μόνον τον Αληθινό Θεό, τον
Ιησού Χριστό, τον Υιόν της Θεοτόκου, τον Εσταυρωμένο και Αναστάντα κατά
τας Γραφάς, εμείς Αυτόν προσκυνούμε, Αυτόν λατρεύουμε, Αυτόν Υμνούμε,
Αυτόν δοξάζουμε.
Ας ζούμε ζωή εν Πνεύματι Αγίω ώστε να βρεθούμε καθαροί ενώπιον του
Θρόνου του Θεού και να έχουμε χριστιανικά τέλη, ανώδυνα και
ανεπαίσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία να δώσουμε επί του φοβερού
βήματος του Ερχομένου Χριστού μας. Αμήν.

 


ΜΕΡΟΣ Α: Το Ευαγγέλιο της Κρίσης, ποιοί σώζωνται και ποιοί κολάζονται