Πρόγραμμα ομιλιών στην Αθήνα του Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη για το έτος 2016 – 2017

46

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016 & ώρα 6.30 απόγευμα (Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Βύρωνα)
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 & ώρα 6.30 απόγευμα (Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Βύρωνα)
Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016 & ώρα 6.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίων Αποστόλων Πεύκης)
Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 & ώρα 5.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίας Μαρίνας)
Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 & ώρα 5.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίας Μαρίνας)
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 & ώρα 6.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίων Αποστόλων Πεύκης)
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 & ώρα 6.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίων Αποστόλων Πεύκης)
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016 & ώρα 5.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίας Μαρίνας)
Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 & ώρα 6.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίων Αποστόλων Πεύκης)
Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 & ώρα 5.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίας Μαρίνας) και Κοπή βασιλόπιττας
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 & ώρα 6.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίων Αποστόλων Πεύκης)
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 & ώρα 5.00 απόγευμα
(Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας)
Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 & ώρα 6.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίων Αποστόλων Πεύκης)
Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 & ώρα 5.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίας Μαρίνας)
Κυριακή 23 Απριλίου 2017 & ώρα 7.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίας Μαρίνας)
Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 & ώρα 7.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίων Αποστόλων Πεύκης)
Κυριακή 14 Μαΐου 2017 & ώρα 7.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίας Μαρίνας)
Σάββατο 13 Μαΐου 2017 & ώρα 7.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίων Αποστόλων Πεύκης)