Έκτακτη ανακοίνωση – προσοχή.

34
Παρακαλώ αδέλφια μου την αγάπη σας, όσοι θέλετε και
δύνασθε να βοηθήσετε οικονομικά μια πολύτεκνη οικογένεια, πνευματικά μου
παιδιά, που κινδυνεύουν για λίγες χιλιάδες ευρώ.

Όσοι μπορούν να βοηθήσουν ας το
πράξουν. Σας δίνω τον αριθμό Εθνικής Τραπέζης Ναυπάκτου της Αδελφότητός μας και
τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα δωθούν ως ελεημοσύνη στην πολύτεκνη οικογένεια
που βρίσκεται σε κίνδυνο. Όσοι μας εμπιστεύονται ας βοηθήσουν. Ευχαριστώ.
(Αδελφότητα ο Άγιος Αυγουστίνος ΙΒΑΝ GR 6101104260000042654000076)
για καταθέσεις από το εξωτερικό κωδικός SWIFT-BIG ETHNGRAA
Ευχαριστώ για την αγάπη σας ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ