Ανακοίνωση για το μάθημα των θρησκευτικών

23

Μεγάλος θόρυβος
γίνεται για το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία μας. Πολλοί κληρικοί παντός
βαθμού διαμαρτύρονται… η Ιεραρχία της Εκκλησίας μας συνεδριάζει στις 27
Ιουνίου 2017 με μόνο θέμα το μάθημα των θρησκευτικών. Δεν διαφωνώ ούτε με όσους
διαμαρτύρονται, ούτε με εκείνους που σιωπούν. Απλά θέλω να θέσω μια ερώτηση
προς όλους τους κληρικούς μας. Τα παιδιά των σχολείων μας, έχουν γονείς ή όχι; Που
είναι οι γονείς; 
 

Θέλουν τα παιδιά
τους να διδάσκονται θρησκευτικά στα σχολεία ή όχι; Τα θρησκευτικά όπως τα
ξέραμε φεύγουν από τα σχολεία. Αν διαφωνούν οι γονείς που είναι να το
διατρανώσουν; Ναι, αν οι γονείς βγουν στους δρόμους τότε πρέπει κι εμείς να
είμαστε κοντά τους. Αν όμως οι γονείς δεν διαφωνούν με όσα γίνονται από το
Υπουργείο Παιδείας και μάλλον δεν διαφωνούν, αφού δεν είδαμε κάποια πορεία
γονέων στους δρόμους, ούτε υπομνήματα Συλλόγων Γονέων κλπ, τότε εμείς οι
κληρικοί γιατί να διαμαρτυρηθούμε; 
Προβληματίζομαι
αρκετά από την σιωπή των γονέων… Οι κληρικοί, όταν ο λαός διμαρτύρεται πρέπει
να μπαίνουν μπροστά, αυτό έγινε και με τις νέες ταυτότητες. Πρώτα κατέβηκε ο
λαός στους δρόμους και εμείς οι κληρικοί σταθήκαμε δίπλα στο λαό μας. Τώρα, που
είναι ο λαός; Που είναι οι Σύλλογοι Γονέων; Που είναι τελικά οι γονείς των
παιδιών; 
Τρίκορφο 23-6-2017
Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης