Πρόγραμμα νέων ομιλιών Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη 2017 – 2018

28

Α) Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Αθηνών (Τηλέφωνο Ιερού Ναού 210 9711531)

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017 & ώρα 7.00 απόγευμα (Ι.Ν. Αγίας Μαρίνης
Ηλιουπόλεως)

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017 & ώρα 5.00 απόγευμα (Ι.Ν. Αγίας Μαρίνης
Ηλιουπόλεως)
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 & ώρα 5.00 απόγευμα (Ι.Ν. Αγίας Μαρίνης
Ηλιουπόλεως)

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 & ώρα 5.00 απόγευμα (Ι.Ν. Αγίας Μαρίνης
Ηλιουπόλεως) και κοπή βασιλόπιττας
 


Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 & ώρα 5.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως)

Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 & ώρα 6.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως)
 


Κυριακή 15 Απριλίου 2018 & ώρα 7.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως)
 
Κυριακή 13 Μαΐου 2018 & ώρα 7.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως)

Β) Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Πεύκης (Τηλέφωνο Ιερού Ναού 210 8027738)

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 & ώρα 7.00 απόγευμα (Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων
Πεύκης)
 Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 & ώρα 5.00 απόγευμα (Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων
Πεύκης)

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 & ώρα 5.00 απόγευμα (Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων
Πεύκης)

Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018 & ώρα 5.00 απόγευμα (Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων
Πεύκης)
 
  
Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 & ώρα 5.00 απόγευμα (Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων
Πεύκης)
 

Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 & ώρα 6.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίων Αποστόλων Πεύκης)

Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 & ώρα 7.00 απόγευμα
(Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πεύκης)

Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 & ώρα 7.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Αγίων Αποστόλων Πεύκης)

Γ) Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμαρουσίου (Τηλέφωνο Ιερού Ναού 210 8028211)Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 & ώρα 5.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου)

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 & ώρα 5.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου)Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 & ώρα 5.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου)
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 & ώρα 5.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου)
Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 & ώρα 6.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου)
Σάββατο 14 Απριλίου 2018 & ώρα 7.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου)
Σάββατο 12 Μαΐου 2018 & ώρα 7.00 απόγευμα (Ι.Ν.
Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου)

 

Δ) Έκτακτες ομιλίες 


Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 & ώρα 7.00 απόγευμα (Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βύρωνος)

Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 & ώρα 7.00 απόγευμα (Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βύρωνος) (Τηλέφωνο Ιερού Ναού 210 7624200)

Σημ. Σε λίγες ημέρες θα αναρτηθεί πρόγραμμα ομιλιών του Γέροντος Νεκταρίου και σε διαφορετικούς Ιερούς Ναούς.