Το μήνυμα των λόγων του Κυρίου: «καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι…».

78
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/10/2017   Β’
ΛΟΥΚΑ

Το μήνυμα των λόγων του Κυρίου: «καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν
υμίν οι άνθρωποι…».
Πρωτοσυγκέλλου Ι. Μ. Φωκίδος Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη
Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός,
σύμφωνα με όσα έχει καταγράψει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μάς λέγει ότι: «Καθώς
θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως». Ξεκάθαρα
ο Κύριος απευθυνόμενος προς τα παιδιά Του και σε όλους όσους ποθούν και θέλουν
να λέγονται αλλά και να είναι χριστιανοί, δίδει ένα καθημερινό κώδικα συμπεριφοράς
απέναντι στους άλλους ανθρώπους, είτε αυτοί μας αγαπούν, είτε μας μισούν, μας
εχθρεύονται και μας πολεμούν.
Ποιά είναι αυτή η συμπεριφορά, που μας ζητά ο Κύριός μας να
εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας ζωή; Ιδού η χριστιανική συμπεριφορά: «Όπως
επιθυμείς εσύ να σου συμπεριφέρονται οι άλλοι, έτσι θα συμπεριφέρεσαι εσύ πρώτα
προς αυτούς». Δηλαδή: Επιθυμείς οι άλλοι να σου μιλούν με αγάπη, γλυκύτητα και
χαμόγελο; Τότε αυτά εσύ πρώτος να τα κάνεις προς τους άλλους. Επιθυμείς οι
άλλοι να σε αγαπούν, να σε βοηθούν και να σε υποστηρίζουν; Επιθυμείς να μη σε
αδικούν, να μη σε συκοφαντούν, να μη σε κλέβουν και γενικά οι άλλοι να μη σε
βλάπτουν; Τότε, εσύ πρώτος να τα εφαρμόσεις αυτά προς όλους τους άλλους
συνανθρώπους σου, χωρίς να τους ξεχωρίζεις σε φίλους και εχθρούς. Αυτή την
συμπεριφορά ζητά ο Κύριός μας από όλους μας να δείχνουμε στην καθημερινή μας
ζωή αδιάκριτα.
Τα κάνουμε αδελφοί μου αυτά πράξη; Ο Κύριος μας δεν λέγει να
συμπεριφέρεσαι στον άλλο όπως σου συμπεριφέρεται και εκείνος. Όχι δεν λέγει
κάτι τέτοιο, αλλά σου ζητά εσύ να φερθείς στους άλλους όπως θα επιθυμούσες να
σου φέρονται εκείνοι. Ας ακούσουμε τα λόγια του Κυρίου μας. 
Όσοι πιστεύουμε και
αγαπάμε τον Χριστό μας, ας εφαρμόσουμε αυτά που μας ζητά. Ας κάνουμε το θέλημά
Του και όχι το θέλημά μας. Όποιος παραβαίνει τα λόγια του Κυρίου μας, αυτός
αμαρτάνει και θέτει την σωτηρία της ψυχής του σε κίνδυνο. Εμείς ας ζούμε και ας
συμπεριφερόμεθα καθημερινά στους άλλους, όπως μας λέγει και θέλει ο Κύριός μας.
Αμήν.