Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 25/3/2018

51
Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη


Αγαπητοί μου αδελφοί.
Σήμερα η αγία μας
Εκκλησία εορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, της
μητέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι άγιες Γραφές αναφέρουν ότι ο Χριστός
δεν ερχόταν επί της γης, διότι ανέμενε να έλθει πρώτα το «πλήρωμα του χρόνου».
Τι ακριβώς ανέμενε ο άγιος Θεός και δεν εσαρκώνετο, ώστε να ερχόταν νωρίτερα η
σωτηρία του ανθρώπου;
Ανέμενε την
εμφάνιση της ταπεινής κόρης της Ναζαρέτ, την Υπεραγία Θεοτόκο, την θυγατέρα των
αγίων Ιωακείμ και Άννης, την αγία Μαριάμ. Η καθαρότητα της ψυχής της Θεοτόκου
και η ταπείνωσή της, ήταν εκείνα που είλκυσαν την Χάρη του Ουρανού, ώστε να
επιλεγεί και να γίνει επί της γης η Μητέρα του Θεού αλλά και η τιμιωτέρα και
ενδοξοτέρα όλων των αγγελικών χορών Χερουβείμ και Σεραφείμ. Λόγω αυτής της
ψυχικής καθαρότητος που φύλαξε σε όλη Της τη ζωή η Θεοτόκος, αλλά και στην αγία
ταπείνωσή Της, έγινε η Βασίλισσα των Ουρανών και μητέρα του Θεού και Σωτήρος
ημών Ιησού Χριστού.
Αδελφοί μου, σήμερα
Ε’ Κυριακή των νηστειών έπρεπε κανονικά να διαβαστεί στους Ιερούς Ναούς της
Εκκλησίας μας μια Ευαγγελική περικοπή που καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Αναφέρεται
στους δύο μαθητές του Ιησού, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη που ζήτησαν
πρωτοκαθεδρίες και αξιώματα πλησίον του Κυρίου μας και ο Χριστός τους είπε: «Οὐκ
οἴδατε τί αἰτεῖσθε». Δηλαδή, δεν ξέρετε ούτε κι εσείς που είστε κοντά μου το τι
ζητάτε!!! Τότε τους έδειξε τον δρόμο της Σωτηρίας λέγοντάς τους, ότι αν θέλουν
να εισέλθουν ως μεγάλοι στην Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να μιμηθούν τον Ίδιο,
που ήλθε στην γη όχι για να λάβει επίγεια αξιώματα, δόξα και υλικά αγαθά, αλλά
ήλθε ως διάκονος των ανθρώπων για να τους υπηρετήσει και να θυσιαστεί υπέρ όλων
αυτών. Γι’ αυτό και τους λέγει: «Όποιος θέλει να είναι πρώτος στην Βασιλεία μου,
αυτός ας γίνει πάντων δούλος».
Αδελφοί μου την
προηγούμενη Κυριακή ο Κύριος ως δρόμο σωτηρίας μας έδειξε την εργασία της
προσευχής και της νηστείας. Σήμερα μέσα από την Ευαγγελική περικοπή που καταλιμπάνεται
λόγω του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, μάς δείχνει ότι εκτός της προσευχής και της
νηστείας, ο άνθρωπος που ποθεί την σωτηρία της ψυχής του πρέπει να εργασθεί για
την απόκτηση της αρετής που ακούει στο όνομα Ταπείνωση.
Αλλά αν και
προσπεράστηκε η ανωτέρω Ευαγγελική περικοπή του Ευαγγελιστού Ματθαίου λόγω της
εορτής του Ευαγγελισμού που συμπίπτει σήμερα Ε’ Κυριακή των νηστειών, βλέπουμε
ότι οι άγιοι Πατέρες επέλεξαν Ευαγγελικό απόσπασμα που εκπέμπει και πάλι το
ίδιο μήνυμα: Η οδός της σωτηρίας μας διέρχεται διά της ταπεινώσεως. Ολόκληρος
Ουρανός, ολόκληρη η αγία Τριάδα «υποκλίθηκε» σήμερα, 25 Μαρτίου, ενώπιον της
Υπεραγίας Θεοτόκου λόγω της μεγάλης ταπεινώσεώς Της.
Εμείς αδελφοί μου
που σήμερα ήλθαμε στους Ιερούς Ναούς μας για να τιμήσουμε και να εορτάσουμε
πανηγυρικά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, έχουμε εργασθεί για την κάθαρση της
ψυχής μας; Έχουμε εργασθεί την αρετή της ταπεινώσεως; Μη ξεχνάτε ότι και ο
Πατριάρχης Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη λόγω της μεγάλης ταπεινώσεώς του αξιώθηκε
να φιλοξενήσει στο σπίτι του ολόκληρη την Αγία Τριάδα.
Εσύ κι εγώ αδελφέ
μου βαδίζουμε την οδό της ταπεινώσεως ή μένουμε στον εγωισμό μας, ζητώντας να
γίνεται το δικό μας θέλημα; Αν μένουμε στον εγωισμό μας είμαστε σε λάθος δρόμο.
Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου δείχνει την ορθή
οδό της σωτηρίας μας την αρετή της ταπεινώσεως, από την οποία έλαμψε εις τον
αιώνα η μορφή της Παναγίας μας!
Υπενθυμίζω στην
αγάπη σας ότι εξ’ αιτίας του εγωισμού μας οδηγηθήκαμε πολλές φορές σε λάθος
αποφάσεις, με αποτέλεσμα να γίνουμε δούλοι και σκλάβοι των Τούρκων για πολλά
χρόνια. Το ελληνικό έθνος μας οδηγήθηκε υπό του Θεού πολλές φορές στην ταπείνωση.
Όταν επήλθε η ταπείνωση ο Έλληνας σταδιακά σηκώθηκε όρθιος, αναστήθηκε και πάλι,
διότι είλκυσε η ταπείνωσή του την Χάρη του Θεού μας και έτσι του χάρισε την
ελευθερία του από την Οθωμανική σκλαβιά και από κάθε δυνάστη.
Διπλή χαρά έχουμε
σήμερα. Η ταπείνωση της Θεοτόκου έφερε τον Χριστό στην γη σώζοντας και
ελευθερώνοντας τους ανθρώπους από την σκλαβιά των παθών και των δαιμόνων. Αλλά
και η ταπείνωση των προγόνων μας έφερε την ευλογία του Θεού στο έθνος μας το
1821 και ελευθερωθήκαμε από την σκλαβιά των Τούρκων.
Είθε εμείς οι Νεοέλληνες,
αν πράγματι ποθούμε την σωτηρία της ψυχής μας και την σωτηρία του έθνους μας
που σήμερα σκλαβώνεται σε τραπεζίτες και ξένα συμφέροντα, να καταλάβουμε ότι μία
είναι η οδός της σωτηρίας μας: Η ταπείνωση, η οποία θα φέρει και πάλι χαράς
Ευαγγέλια για το έθνος μας αλλά και για τον καθένα από εμάς προσωπικά. Αμήν.