ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 1/4/2018

79
Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη

Το μήνυμα της Κυριακής των Βαΐων
Αγαπητοί μου αδελφοί.
Όλα όσα έγραψαν οι άγιοι Ευαγγελιστές στο Ιερό Ευαγγέλιο,
σκοπό είχαν και έχουν να βοηθήσουν όλους εμάς να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς από
την Ναζαρέτ ήταν ο αληθινός Μεσσίας, ο Χριστός της Καινής Διαθήκης, ο οποίος
μας έδειξε τον δρόμο της επιστροφής μας προς τον Παράδεισο. Επίσης, έχουν σκοπό
να μας υποδείξουν πώς πρέπει να πορευθούμε τον δρόμο αυτόν που είναι γεμάτος
από παγίδες του διαβόλου, ώστε να τις ξεπεράσουμε φθάνοντας αισίως στην πόρτα
του Παραδείσου.
Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή του Ευαγγελιστή Ιωάννου μάς
λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν στην Βηθανία, στο σπίτι της Μάρθας και της
Μαρίας, των αδελφών του Λαζάρου, τον οποίο ανέστησε εκ νεκρών ο Κύριος. Εκεί
στο σπίτι τους ήλθαν πολλοί για να δουν τον Ιησού, αλλά για να δουν και τον
Λάζαρο αναστημένο, αφού προ τεσσάρων ημερών συμμετείχαν στην κηδεία του.
Ο Κύριος μετά από εκεί ανηφόρησε προς την Ιερουσαλήμ, όπου
του έγινε υποδοχή Βασιλέως. Εισήλθε δε στην αγία Πόλη καθισμένος επάνω σε ένα
μικρό γαϊδουράκι, δείχνοντας έτσι ότι εισέρχεται ως Βασιλιάς της Ειρήνης, καθώς
το γαϊδουράκι συμβολίζει πάντα την ειρήνη, ενώ το άλογο τον πόλεμο.
Έτσι δε εκπληρώθηκε και η προφητεία του προφήτου Ζαχαρία που
έλεγε: «Μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών, ἰδοὺ ὁ
βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου»
. Αυτά μας καταγράφει και μας
μεταφέρει αδελφοί μου σε γενικές γραμμές ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο ηγαπημένος
μαθητής του Κυρίου μας.
Τι μήνυμα όμως θέλει ακόμα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να στείλει
προς όλους εμάς, καθώς και οι άγιοι Πατέρες που έθεσαν να διαβάζεται σήμερα
αυτή η Ευαγγελική περικοπή; Το μήνυμα είναι το εξής αδελφοί μου: Η αμαρτία
γεννά την ασθένεια, την φθορά και τον θάνατο. Αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου.
Όμως, αυτή την πορεία την σταμάτησε και την αναχαίτισε ο Σωτήρας του κόσμου, ο
Κύριος ημών Ιησούς, που είναι ο Χριστός της Καινής Διαθήκης.
Ο άνθρωπος ζει ως παράλυτος ψυχικά και σωματικά από την
αμαρτία, δουλεύει καθημερινά μόνο για την ύλη και τα επίγεια αγαθά. Ξεχνά την
ψυχή του. Νομίζει ότι επειδή πεθαίνει το σώμα και χάνεται, μαζί με αυτό
εξαφανίζεται και χάνεται και η ψυχή του.
Αδιαφορεί λοιπόν για την ψυχή του και φροντίζει μόνο για τα
υλικά αγαθά, την οικογένειά του, τα παιδιά του, το σπίτι του, τις σπουδές του,
τα ακίνητά του και ό,τι νομίζει ότι θα του φέρει χαρά στην επίγεια ζωή του. Ενδιαφέρεται
να είναι ή απλώς να φαίνεται για τον κόσμο καλός, ώστε να έχει ένα καλό όνομα
στην γειτονιά του, στο χωριό του, στην πόλη του. Ξεχνά την ψυχή του, την αφήνει
ακαλλιέργητη, δεν εργάζεται γι’ αυτήν όπως μας λέγει ο Κύριός μας και στην
παραβολή του καλού σπορέως, με αποτέλεσμα η ψυχή του να γεμίζει με πέτρες,
αγκάθια και ζιζάνια. Γεμίζει δηλαδή με δαίμονες και πάθη που οδηγούν την ψυχή
στον πνευματικό θάνατό της.
Ήλθε όμως ο Ιησούς Χριστός και μας έδειξε την οδό της
σωτηρίας μας και το πώς μπορούμε να εισέλθουμε πάλι στην Ουράνια Βασιλεία Του.
Ήλθε για να μας σώσει και όποιος πιστεύει σε Αυτόν και βαπτίζεται στο όνομά
Του, σώζεται. Όποιος ακολουθεί την πορεία που Εκείνος έδειξε και που οι μαθητές
Του διά των Ευαγγελίων μάς μεταφέρουν, σώζεται.
Αυτό μαρτυρεί και η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Ο νεκρός
αναστήθηκε. Ο Λάζαρος ήλθε πάλι στη ζωή. Ο Χριστός είναι εκείνος που τον
ανέστησε. Εκείνος λοιπόν, μάς στέλνει μήνυμα σήμερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εν
τη εσχάτη ημέρα θα αναστήσει και όλους εμάς που τον ακολουθήσαμε με ταπείνωση,
με αγάπη, με νηστεία πνευματική και σωματική, με προσευχή και πίστη σε Αυτόν.
Εκείνος θα μας χαρίσει και την αιώνια ζωή, όπως έκανε και στον φίλο του τον
Λάζαρο. Τούτο το ομολογούμε επίσης και στο Σύμβολο της Πίστεώς μας λέγοντας:
«Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, αμήν». 
Ας γίνουμε λοιπόν κι εμείς φίλοι του Ιησού Χριστού όπως ήταν
ο Λάζαρος και ας βαδίσουμε την οδό που χάραξε ο Κύριός μας, ώστε να γίνουμε κι
εμείς μέτοχοι της αναστάσεως και συγκληρονόμοι της Βασιλείας του Χριστού μας.
Αμήν.