ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 22/4/2018

36
Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι. Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη

Το μήνυμα των λόγων του αγγέλου «είπατε τοις Μαθηταίς αυτού
και τω Πέτρω»
Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Χριστός ανέστη.
Για σαράντα ημέρες η αγία μας Εκκλησία καλεί όλους εμάς που
πιστέψαμε στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού να το διαλαλούμε παντού έως τα πέρατα
της οικουμένης ότι ο Χριστός ανέστη. Διότι υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι
πολέμιοι του Χριστιανισμού που προσπαθούν με «χίλιους δύο» τρόπους να πείσουν
τους λαούς και την ανθρωπότητα ολόκληρη ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Οπότε όλα
όσα δίδαξε ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Να μας πείσουν ότι η διδασκαλία Του ήταν μια
φιλοσοφία, σαν αυτές του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Κάρολου Μαρξ και άλλων φιλοσόφων
παλαιών και σύγχρονων, χωρίς ουσιώδη όμως αποτελέσματα. 
Λένε οι άπιστοι που περιφρονούν τον Χριστό, ότι κανείς
τελικά δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και την επικρατούσα
κατάσταση. Μόνο ο Θεός θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα λένε, αλλά κι αυτός
είναι τελικά ανύπαρκτος!!! Προς τι λοιπόν ακολουθείτε άνθρωποι τον Ιησού
Χριστό; Ένας καλός φιλόσοφος ήταν κι αυτός, που ήλθε και δίδαξε, πρόσφερε ό,τι
μπόρεσε και μετά ακολούθησε τον δρόμο και την μοίρα όλων των ανθρώπων που είναι
ο θάνατος.

Όχι, φωνάζουμε εμείς. Ο Ιησούς ήταν ο Χριστός. Πέθανε και
αναστήθηκε, διότι είναι ο ίδιος ο Θεός που έκανε την δυναμική Του επέμβαση μέσα
στον κόσμο. Έφερε την καινή κτίση, την νέα δημιουργία που ξεκινά μέσα από τις
καρδιές των ανθρώπων και θα ολοκληρωθεί με την κοινή ανάσταση των σωμάτων μας.
Ναι, ο Χριστός αναστήθηκε, γι’ αυτό και ο Άγγελος Κυρίου το
μαρτυρεί στις Μυροφόρες δίνοντάς τους εντολή να το κηρύξουν στους Μαθητές του
Ιησού αλλά και σε όλο τον κόσμο.
Ναι, ο Χριστός Ανέστη αδελφοί μου! Όσο και αν προσπαθούν οι
Εβραίοι και οι ακόλουθοί τους να διαψεύσουν την ανάστασή Του, επειδή οι ίδιοι
δεν Τον δέχθηκαν ως τον Μεσσία, άλλο τόσο καλούμαστε εμείς, μέσω της σημερινής
Ευαγγελικής περικοπής, να διαλαλήσουμε και να διατρανώσουμε προς όλους το
Χριστός Ανέστη! Αν θέλουν να ζήσουν την Βασιλεία του Θεού από τώρα οι άνθρωποι
μέσα στις καρδιές τους, αλλά και να ζήσουν μετά την Κρίση την ολοκλήρωση της
Βασιλείας των Ουρανών, είναι ανάγκη να πιστέψουν πρώτα οι ίδιοι αυτό που
δέχθηκε και ο Θωμάς, ότι ο Χριστός Αληθώς Ανέστη. Μετά δε, σαν τις Μυροφόρες
γυναίκες να διαδώσουμε παντού σε φίλους και εχθρούς ότι βάση της Καινούργιας
Ζωής, θεμέλιο της καινής κτίσεως, αν θέλουμε να την ζήσουμε, είναι ένα και αυτό
είναι η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού.
Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού, χωρίς το Πάσχα, αυτό το
πέρασμα δηλαδή από τον θάνατο στην ζωή και από το σκοτάδι στο φως, καινή κτίσις
και νέα ζωή δεν υπάρχει. Όσο λοιπόν κι αν προσπαθούν οι εχθροί του Χριστού, του
Χριστιανισμού και της Εκκλησίας Του να μας πείσουν ότι ο Χριστός δεν ήταν ο
Αληθινός Θεός και δεν ήταν ο Μεσσίας, αλλά ήταν μόνο ένας καλός φιλόσοφος και
ένας μεγάλος μύστης ο οποίος απέθανε και ετάφη, τόσο εμείς οι σημερινοί
χριστιανοί θα μιμούμαστε τις Μυροφόρες γυναίκες. Θα διατρανώνουμε παντού ότι ο
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών και επάνω σε αυτή την πίστη, της Αναστάσεως, θα
αλλάζουμε τον κόσμο, θα αλλάζουμε την ζωή μας, θα αλλάζουμε τα πάντα, καθώς όλα
θα γίνουν μια νέα Κτίση, λουσμένη από το φως του Χριστού, που θα διαλύσει για
πάντα το σκοτάδι που σκορπά ο διάβολος και όσοι τον ακολουθούν.
Ο Χριστός ανέστη αδελφοί μου! Αληθώς ανέστη ας αναφωνούμε
εμείς προς όλους τους συνανθρώπους μας, διότι στην ανάσταση αυτή στηρίζεται όλη
η πίστη και η αληθινή διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Γι’ αυτό και οι εχθροί
τίποτε άλλο δεν πολεμούν τόσο πολύ, όσο την ανάσταση του Χριστού. Ας γίνουμε
όλοι μιμητές των Μυροφόρων του Χριστού και ας σκορπίσουμε το μήνυμα της
αναστάσεώς Του, πρώτα στο σπίτι μας, στην γειτονιά μας, στην εργασία μας, σε
κάθε χώρο, στην πόλη μας, στην Ελλάδα μας και σε όλα τα έθνη της γης. Αμήν.