ΤΙ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΣ 1999

30

Οι λύσεις από το αδιέξοδο του προβλήματος για να σωθεί τουλάχιστον η Εκκλησία από τα επερχόμενα δεινά 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΣΕΝΓΚΕΝ &
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΛΩΜΑΤΟΣ
Αθήναι 22-3-1999
Προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ναυπάκτου
κ.κ. Ιερόθεον, Πρόεδρον της Συνοδικής Επιτροπής
δια τις Νέες Ταυτότητες
Σεβασμιώτατε την ευχή σας,
Οι λύσεις που η ταπεινότητά μας προτείνει από τό αδιέξοδο
που έχει επέλθει, με το ότι το Κοινοτικό Δίκαιο υπερέχει του Εθνικού μας, δια
τις νέες Ταυτότητες και δια όσα άλλα δεινά μπορεί να επέλθουν είναι οι εξής:
Κατ ἀρχάς υπενθυμίζω στην Σεβασμιότητά Σας, η Ενωμένη Ευρώπη
είναι κυρίως οικονομική Κοινότητα και με τα όσα παρακάτω θα ζητήσουμε, πρέπει
να γνωρίζουμε ότι δεν βλάπτεται η Οικονομία της Ενωμένης Ευρώπης, αλλά μόνον
προστατεύονται οι πολίτες αυτής. Δι αὐτό προτείνουμε:
1ον. Η Εκκλησία της Ελλάδος να ζητήσει επισήμως απ τήν
Κυβέρνηση να κατοχυρωθούν με τέτοιο τρόπο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα άρθρα του
Ελληνικού Συντάγματός μας που αναφέρονται στην Ορθόδοξον Πίστη μας, ώστε να
υπερισχύουν κάθε άλλης νομοθεσίας ακόμα και της Κοινοτικής η
2ον. Να κατοχυρωθούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο:
α) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προσωπικής
ελευθερίας και
β) Ο σεβασμός και η μη παραβίαση της θρησκευτικής συνείδησης
εκάστου των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαιτέρως να γίνει μνεία περί
των Ορθοδόξων Χριστιανών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σχετικώς με την δυνατότητα να
αρνούνται την συμμόρφωση τους σε διατάξεις νόμων η οδηγιών που έρχονται σε
αντίθεση με τους ιερούς Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνας και την Ιερά
Παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και εν γένει με την Ορθόδοξον συνείδησή τους*.
Δι αυτού του τρόπου, θα έχουμε εξασφαλιστεί εσαεί και θα
δικαιούμεθα να αντιδράσουμε νομίμως σε οποιαδήποτε ντιρεκτίβα της Ευρώπης
έρχεται η θα έρχεται σε αντίθεση με την θρησκευτική μας συνείδηση, π.χ. αν θα
τοποθετηθεί η όχι στις ημέρες μας η στο προσεχές μέλλον, το 666 στις νέες
Ταυτότητες δια του συστήματος UPS η ΕΑΝ 13 η από οποιαδήποτε άλλη
αντιχριστιανική ντιρεκτίβα της Ευρώπης, όπως το ηλεκτρονικό φακέλλωμα και όλα
όσα είχαμε δημοσιεύσει και αναφέρουμε ξανά ανωτέρω.
Εάν δεν μας κατοχυρώσει η Κυβέρνηση τα όσα ανωτέρω εκθέτουμε
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ουδεμία σημερινή η αυριανή
υπόσχεση υπουργών η Πρωθυπουργού θα μπορεί αργότερα να μας σώσει.
Εάν η Κυβέρνηση δεν θελήσει να κατοχυρώσει την Ορθόδοξη
Εκκλησία και τα δικαιώματα των μελών της, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πονηροί
σκοποί και ύποπτα σχέδια εις βάρος των Ορθοδόξων πιστών η και των άλλων
δογμάτων.
Μετά Σεβασμού
Ο Πρόεδρος
Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μουλατσιώτης
* Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3§1 του Συντάγματος,
η Πολιτεία οφείλει να σέβεται τους Ι. Αποστολικούς Κανόνας καθώς και την Ιερά
Παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας.