ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ 16/12/2018

33
Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη
«Έξελθε ταχέως εις τας πλατείας και τας ρύμας της πόλεως…»
Αγαπητοί μου αδελφοί.
Σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς μάς διέσωσε μια σημαντική παραβολή του Κυρίου. Στην παραβολή αυτή ο Κύριός μας παρομοιάζει την Εκκλησία Του ως το σπίτι κάποιου ευκατάστατου ανθρώπου που αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο δείπνο και να καλέσει σε αυτό όλους τους φίλους του.
Όμως όλοι αυτοί που θεωρούντο ως φίλοι του, με διάφορες δικαιολογίες ανθρώπινες απέφυγαν να πάνε, διότι θεώρησαν ότι θα ήταν χαμένος χρόνος η παρουσία τους στο δείπνο αυτό. Έκριναν δηλαδή ότι καθημερινές ασχολίες και μέριμνές τους ήταν πιο σημαντικές. Έτσι αυτοί δεν παρευρέθηκαν στο δείπνο και ανάγκασαν τον οικοδεσπότη να γεμίσει το σπίτι του με φτωχούς και ανάπηρους. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν με συντομία να επισημάνουμε τι εικονίζουν όσα περιγράφονται σ’ αυτήν την παραβολή.
Πρώτον: Ποιοι είναι οι φίλοι που αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στο δείπνο; Την εποχή εκείνη ήταν ο ιουδαϊκός λαός, που αρνήθηκε να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού, δηλαδή στην επί γης και στην εν ουρανοίς Εκκλησία του Θεού. Σήμερα είναι όλοι εκείνοι που αρνούνται να προσέλθουν ομοίως στην Βασιλεία Του, μολονότι είναι βαπτισμένοι και μυρωμένοι στο όνομα του Κυρίου μας.
Δεύτερον: Ποιος είναι ο δούλος που τους κάλεσε; Είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αφού απηύθυνε πρώτα την πρόσκληση στον ιουδαϊκό λαό και εκείνοι την αρνήθηκαν, στράφηκε τότε προς όλα τα έθνη, τα τυφλά, τα ανάπηρα και πνευματικώς φτωχά, τα οποία ως τότε ζούσαν στο σκοτάδι.
Τρίτον: Ποιο είναι το σπίτι που θα γινόταν το δείπνο; Είναι η Εκκλησία μας, που αποτελεί την επί γης και εν ουρανοίς Βασιλεία του Θεού. Η επί γης Εκκλησία ονομάζεται στρατευομένη, διότι είμαστε όλοι στρατιώτες του Κυρίου μας και η εν ουρανοίς Εκκλησία θριαμβεύουσα, διότι εκεί ζουν οι χριστιανοί στη δόξα και στον θρίαμβο μαζί με τον Ιησού Χριστό.
Τέταρτον: Ποιος είναι ο Άρχοντας; Είναι ο φιλεύσπλαχνος Θεός και Πατέρας μας που θέλει να σώσει όλα τα παιδιά Του. Γι’ αυτό και καλεί πάντας πλησίον Του.
Πέμπτον: Ποιο είναι το δείπνο και το τραπέζι; Το δείπνο είναι η Θεία Λειτουργία και τροφή το Σώμα και Αίμα του Χριστού που προσφέρεται για όλους εμάς. Το δε τραπέζι είναι η Αγία Τράπεζα.
Αλήθεια, ας αναρωτηθούμε όσοι ακούμε σήμερα το Ευαγγέλιο, κάθε φορά που μας καλεί ο Κύριός μας διά του ιερέως στη Θεία Λειτουργία λέγοντάς μας «Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε», εμείς πώς απαντούμε στην πρόσκληση αυτή του Κυρίου μας; Προσερχόμαστε στο δείπνο Του, μετέχουμε δηλαδή της αγίας τροφής Του ή ως σύγχρονοι Ιουδαίοι γυρίζουμε την πλάτη μας στην Κοινωνία του Θεού που γίνεται διά του Σώματος και Αίματός Του; Ποια είναι η ανταπόκρισή μας κάθε φορά στην πρόσκληση του Θεού Πατέρα μας για να προσέλθουμε στο δείπνο Του;
Έκτον: Ποιοι είναι όλοι οι ανάπηροι, οι τυφλοί και πτωχοί που εισήλθαν στον οίκο Του και συνέφαγαν μαζί Του στο δείπνο; Ήταν όλοι οι μη κεκλημένοι, ήταν και είναι όλοι εκείνοι που ενώ ζούσαν μακριά από τον Θεό, τελικά βρέθηκαν στην πρώτη θέση. Είναι όλοι εκείνοι που ενώ είναι ταπεινοί και καταφρονημένοι, ωστόσο δεν θεωρούνται ως «καθώς πρέπει χριστιανοί». Ήταν και είναι οι περιφρονημένοι, οι συκοφαντημένοι και όλα τα περικαθάρματα του κόσμου τούτου, που εμείς τους έχουμε στην άκρη και στο περιθώριο της ζωής, όπως ήταν κάποτε και ο τυφλός της Ιεριχούς.
Αδελφοί μου, έχουμε αντιληφθεί όλοι εμείς οι δήθεν φίλοι και εκλεκτοί του Χριστού σε ποια κατηγορία ανήκουμε; Έχουμε σκεφθεί μήπως βρεθούμε έξω του νυμφώνος Χριστού, επειδή είμαστε κάλπικοι φίλοι Του; Ας κάνουμε όλοι την αυτοκριτική μας και ας βαδίσουμε το υπόλοιπο του χρόνου της ζωής μας εν μετανοία και συντριβή, για ν’ αξιωθούμε να γίνουμε κι εμείς μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού και να βρεθούμε πλησίον όλων αυτών που αναγνωρίζει η αγάπη του Θεού, ενώ η κοινωνία μας δυστυχώς τους θεωρεί ως τιποτένια παράσιτα του κόσμου τούτου.
Και του λοιπού ας μην περιφρονούμε την πρόσκληση που απευθύνει σε κάθε Λειτουργία ο ιερέας μας στον καθένα από εμάς προσωπικά, καλώντας μας να συμμετέχουμε στο δείπνο του Κυρίου, που είναι η Θεία Κοινωνία. Αυτά ποιήσατε και τότε η δόξα του Κυρίου σας αναμένει εν Ουρανοίς μετά πάντων των αγίων Του. Αμήν.