Γιατί ο Χριστός επέλεξε τον Ιορδάνη ποταμό για να βαπτιστεί;

22
Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019
Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη
Αγαπητοί μου αδελφοί.
Σήμερα η αγία Εκκλησία μας προβάλλει και εορτάζει με
ξεχωριστή λαμπρότητα το γεγονός των αγίων Θεοφανείων, την φανέρωση δηλαδή του
Θεού επί της γης. Όπως και άλλοτε τονίσαμε, αλλά και όπως συμπεραίνουμε από το
σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, τον Κύριό μας οι Εβραίοι δεν τον αποδέχοντο ως
τον Χριστό, δηλαδή ως τον Μεσσία. Γι’ αυτό και οι Ευαγγελιστές Μάρκος και
Ματθαίος σήμερα αναφέρουν τον Κύριό μας απλά με το όνομά Του, ο Ιησούς. Ιδού τι
καταγράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος: «ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ
ἐβαπτίσθη ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην».
Με τα ίδια ακριβώς λόγια ξεκινά την σημερινή ευαγγελική
περικοπή του ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Κανένας έως τότε δεν αναγνώριζε ότι ο
Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο εκλεκτός, ο Υιός του Θεού,
ο ομοούσιος με τον Πατέρα.
Όλα όμως αλλάζουν από την στιγμή της Βαπτίσεως του Κυρίου
μας, διότι κατά την ώρα αυτή ακούσθηκε ισχυρή φωνή εξ’ ουρανού που έλεγε: «Οὗτος
ἐστίν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα». Δηλαδή αυτός είναι ο Υιός μου ο
αγαπητός, τον οποίο εξέλεξα και κατέστησα Μεσσία, Χριστό. Φανερώνει λοιπόν για
πρώτη φορά δημοσίως ο Θεός Πατήρ το ποιος είναι ο Υιός Του. Το ποιος είναι ο
Χριστός, ο Μεσσίας, τον οποίο αποκαλεί και αγαπητό Του.
Επί τούτου, εκείνη τη στιγμή, εύλογα στο πλήθος έγινε
σύγχυση για το ποιος εκ των δύο είναι ο Υιός ο αγαπητός, δηλαδή ο Ιωάννης ο
Βαπτιστής που όλοι τον είχαν ως προφήτη ή ο βαπτιζόμενος Ιησούς από τη Ναζαρέτ;
Γι’ αυτό έγινε και η φανέρωσις του τρίτου Προσώπου της αγίας Τριάδος, δηλαδή
του Αγίου Πνεύματος, που έλαβε τη μορφή περιστεριού και κάθισε στην κεφαλή του
Ιησού. Έτσι όλοι κατενόησαν ότι η φωνή που ακούσθηκε δεν ήταν για τον Ιωάννη,
αλλά για τον Ιησού από την Ναζαρέτ. Την ώρα λοιπόν της Βαπτίσεως του Ιησού
έχουμε για πρώτη φορά στην Καινή Διαθήκη φανέρωση και παρουσία του Τριαδικού
μας Θεού στον Ιορδάνη ποταμό. Γι’ αυτό και η Εκκλησία μας Θεοφάνεια αποκάλεσε
τη σημερινή εορτή και ημέρα. 
Ας εξηγήσουμε όμως με λίγα λόγια το γιατί επιλέχθηκε από την
πρόνοια του Θεού να γίνει η Βάπτιση του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. Εδώ,
αδελφοί μου, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην Παλαιά Διαθήκη και να θυμηθούμε ότι
ο θεόπτης Μωυσής, ως διάδοχό του και αρχηγό του εβραϊκού λαού, άφησε τον Ιησού
του Ναυή. Ο Ιησούς του Ναυή πορευόμενος τότε μαζί με όλο το λαό προς κατάκτηση
της Ιερουσαλήμ, έφθασε μπροστά στην πόλη Ιεριχώ. Εκεί συνάντησαν ένα μεγάλο
εμπόδιο στο διάβα τους και αυτό ήταν ο Ιορδάνης ποταμός. Τότε οι ιερείς των
Εβραίων διέταξαν τον λαό λέγοντας: Όταν οι δώδεκα ιερείς θα σηκώσουν ψηλά στα
χέρια τους την Κιβωτό της Διαθήκης, εσείς θα παραμείνετε μακριά και πίσω από
αυτήν δύο χιλιάδες πήχεις· και μόνον όταν ο Ιησούς του Ναυή σας δώσει εντολή,
τότε θα έλθετε στον ποταμό Ιορδάνη. 
Την άλλη μέρα το πρωί καθοδηγούμενος από τον Θεό ο Ιησούς
του Ναυή διέταξε τους ιερείς να σηκώσουν ψηλά στα χέρια τους την Κιβωτό της
Διαθήκης, να εισέλθουν μέσα στον Ιορδάνη ποταμό και να μείνουν εκεί έως ότου
περάσει όλος ο λαός του. Και ω του θαύματος! Ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω
όση ώρα ευρίσκετο η Κιβωτός της Διαθήκης εντός του ποταμού και επέρασε όλος ο
λαός του Θεού, χωρίς να βραχεί, όπως ακριβώς είχε συμβεί και με τον θεόπτη
Μωυσή όταν πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα.
Σήμερα στις ευχές της Εκκλησίας μας αδελφοί μου ακούμε, ότι
εισερχόμενος ο Κύριός μας στον Ιορδάνη ποταμό τα νερά του εστράφησαν και πάλι
εις τα οπίσω. Με αυτό το θεϊκό σημείο φανερώνεται συμβολικά ότι όπως ο εβραϊκός
λαός πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό χωρίς να βραχεί και έφθασε εις την «Γην της
Επαγγελίας την ρέουσα μέλι και γάλα», έτσι και όσοι ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό
διά του μυστηρίου του Ιερού Βαπτίσματος, θα εισέλθουν στην Βασιλεία του Θεού,
εάν μείνουν βέβαια πιστοί στο Θεό και στο άγιο θέλημά Του έως τέλους. Εκεί δεν
θα υπάρχουν πλέον δάκρυα, πόνος και θλίψη, αλλά αιώνια χαρά. 
Ιδού αδελφοί μου γιατί η Εκκλησία μας εορτάζει με πανηγυρική
λαμπρότητα σήμερα αυτή την μεγάλη Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων. Πρώτον, για
να πιστεύσουμε και εμείς ότι ο Ιησούς της Ναζαρέτ είναι ο Χριστός. Δεύτερον,
για να φανερωθεί σε όλο τον κόσμο ότι ο αληθινός Θεός είναι Τρισυπόστατος και
τρίτον, για να μας διδάξει όλους ότι η σωτηρία μας ξεκινά με το μυστήριο του
Ιερού Βαπτίσματος.
Ας δοξάσουμε λοιπόν όλοι σήμερα και ας ευχαριστήσουμε τον
Κύριό μας για όσα έκανε, ώστε να εισέλθουμε κι εμείς όλοι εις την πνευματική γη
της Επαγγελίας του Κυρίου μας.Ας Του υποσχεθούμε σήμερα πάντες, ότι θα
αγωνιστούμε να παραμείνουμε πιστοί εις το άγιο Βάπτισμά μας και να ζήσουμε την
ζωή μας εν Χριστώ, πράττοντας το άγιο θέλημά Του. Αμήν.