1997 Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης: Μισθοδοσία κληρικών και εκκλησιαστική περιουσία

62
Ο Γέροντας
Νεκτάριος έγκαιρα είχε ενημερώσει με πολυσέλιδη επιστολή του, τον τότε Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών κυρό Σεραφείμ και όλους τους τότε σεβαστούς Μητροπολίτες για πολλά γεγονότα
τα οποία θα συνέβαιναν στη χώρα μας και έπρεπε να αντιμετωπιστούν εγκαίρως,
διότι όταν θα συμβούν, έγραφε ο Γέροντας «θα έλθουν σα καταιγίδα και δεν θα τα
προλαβαίνουμε».

Εμείς σήμερα τρία ΜΟΝΟ από αυτά τα θέματα της πολυσέλιδης
επιστολής φέρνουμε στην δημοσιότητα: η μισθοδοσία των κληρικών, τα δυσβάστακτα
οικονομικά μέτρα και η αρπαγή της εκκλησιαστικής περιουσίας. Η επιστολή του Γέροντα
που στάλθηκε τότε στην Ιερά Σύνοδο είχε ημερομηνία 7/4/1997 και κοινοποιήθηκε προς
όλους τους τότε εν ενεργεία Αρχιερείς. Σας παραθέτουμε απόσπασμα της επιστολής.
«Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι τήν εὐχή σας…Θά παρακαλούσα μέ ὅλο τό σεβασμό πού ἔχω πρός τά
σεπτά πρόσωπά σας νά μελετήσετε καί νά ἐνεργήσετε τά δέοντα εἰς ὅσα ἀναφέρω στήν
παρούσα ἐπιστολή μου πρίν νά εἶναι ἀργά…, διότι ἔρχεται ἡ πνευματική ὑποδούλωση
τοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἐκκλησίας μας ἔναντι κάποιων οἰκονομικῶν πακέτων Ντελόρ…γράφω
μέ πόνο ψυχῆς ἐλπίζοντας πώς ἡ Ἐπισκοπική σας συνείδηση δέν θά ἀντιπαρέλθει τά ὅσα
καταγράφω…
Ἤδη ἀπό τό
Σύνταγμα τῶν Βρυξελλῶν θεσπίστηκε ἀνεξιθρησκεία. Αὐτόματα ὅμως ἔπαψε νά εἶναι
στήν Ἑλλάδα ἐπικρατοῦσα θρησκεία καί προστατευομένη ἀπό τήν Πολιτεία ἡ Ὀρθόδοξη.
Πλεῖστες μαρτυρίες ὑπάρχουν: Ὅσοι τώρα ἀπό Ἐκκλησιαστικούς φορεῖς μηνύθηκαν
κατέφυγαν στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο καί βάσει τοῦ Κοινοτικοῦ Δικαίου ὡς γνωστόν
δικαιώθηκαν, ἔστω καί ἄν εἶχαν καταδικαστεῖ ἀπό τό Ἑλληνικό Δίκαιο. Ἄρα οὔτε οἱ
ἀποφάσεις τῶν Ἑλλήνων δικαστῶν ἰσχύουν, ἰσχύουν μόνον οἱ ἀποφάσεις καί τό
Δίκαιο τῆς Εὐρώπης.
Ἐπί πλέον,
βάσει τοῦ Κοινοτικοῦ Δικαίου, δέν μπορεῖ κάποιο μέλος-κράτος νά ἔχει ἐπίσημα
προστατευόμενη θρησκεία καί μάλιστα οἱ λειτουργοί της νά εἶναι μισθωτοί τοῦ
κράτους.
Πρό ἡμερῶν ἔφθασε στήν Μονή μας ἡ πληροφορία ὅτι τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν
μέ ἔγγραφό του πού ἔστειλε ἤ πρόκειται νά στείλει πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο,
δηλώνει ὅτι: “Ἀπό τό Σεπτέμβριο τοῦ 1997 οἱ νέοι κληρικοί πού θά χειροτονοῦνται
ὑποχρεοῦται ἡ Ἀρχιεπισκοπή τόν διορισμό τους νά τόν στέλνει πρῶτα στό Ὑπουργεῖο
Οἰκονομικῶν. Ἄν δέ, ὑπάρχει κονδήλιο τότε θά πληρώνονται, διαφορετικά θά ὑπηρετοῦν
ἐκεῖ πού διορίσθησαν χωρίς μισθό”. 
Ἔρχονται δυσβάστακτα
οἰκονομικά μέτρα καί ἀρπαγή τῆς ἐκκλησιαστικής περιουσίας
Ἀκόμη οἱ
πληροφορίες πού ἔχουμε εἶναι ὅτι δέν ἐπιχειροῦν τώρα (1997) ἀκόμη τήν ἀποσύνδεση
Ἐκκλησίας-Κράτους (ὅπως λέει ἡ Κοινοτική ἐντολή), διότι θέλουν πρῶτα νά τῆς
πάρουν καί τήν ὑπόλοιπη Ἐκκλησιαστική περιουσία· κι ἀφοῦ ὁ λαός πιεζόμενος ἀπό τά
τότε ἐπιβαλλόμενα δυσβάστακτα οἰκονομικά μέτρα ἀγανακτήσει, νά τόν στρέψουν
τεχνιέντως ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἤδη ἔχουν ἀρχίσει νά κάνουν μέσω τῶν
ΜΜΕ, καθώς ὅλοι γνωρίζουμε.
Μετά βαθυτάτου
σεβασμοῦ ἀσπαζόμενος τήν δεξιάν Σας
Ἀρχιμανδρίτης
Νεκτάριος Μουλατσιώτης – Καθηγούμενος
7/4/1997 Τρίκορφο
Φωκίδος»