ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 7/7/2019

41

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου
Μουλατσιώτη
Αδελφοί μου, στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα ο
Ευαγγελιστής Ματθαίος μας δίνει κάποιες συμβουλές του Ιησού Χριστού που αν τις
προσέξουμε και τις εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας, τότε η ζωή μας θα γίνει
ξεχωριστή ανάμεσα στο κοινωνικό σύνολο των ανθρώπων. Συμβουλές που αν τις
ερευνήσουμε σε βάθος, θα διαπιστώσουμε ότι βασίζονται στις δύο σπουδαιότερες
εντολές του Χριστού: «ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν
ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου» και «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς
σεαυτόν».
Ξεκινά με την απόλυτη εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε στο
Θεό, η οποία πηγάζει από την αγάπη μας προς Εκείνον. Αυτή η εμπιστοσύνη διώχνει
το άγχος, την πίεση, την αγωνία, την αμφιβολία από τη ζωή μας, διότι γνωρίζουμε
ότι μεριμνά Εκείνος για το πώς θα ζήσουμε και θα πορευθούμε. Αναγκαίο είναι ως
άνθρωποι να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, ότι επιθυμούμε να ανήκουμε στην ομάδα
του Χριστού και του Φωτός και όχι στην ομάδα του διαβόλου και του σκότους.
Επιλέγοντας την ομάδα του Χριστού, η ζωή μας θα είναι μέσα στο φως, στη χαρά,
την ευτυχία, τη γαλήνη. Αντιθέτως, αν επιλέξουμε την ομάδα του διαβόλου, τότε η
ζωή μας θα βυθιστεί στο μαύρο σκοτάδι της πλάνης, στη θλίψη, στον πόνο, στην
στεναχώρια, στο άγχος.
Αν το μάτι σου είναι κατεστραμμένο, αναφέρει ο Κύριος, τότε
το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι και αν το μάτι σου είναι υγιές, τότε το σώμα
σου θα είναι στο φως. Ποια σημασία άραγε έχει αυτή η αναφορά; Δηλαδή αν τα
μάτια μου είναι υγιή και βλέπουν καθαρά, θα με βοηθήσουν στη σωτηρία της ψυχής
μου;
Ο Ιησούς Χριστός δεν κάνει αναφορά εδώ για το μάτι του
σώματος καθαυτό. Μας μιλάει παραβολικά για ακόμα μια φορά, για το μάτι της
ψυχής μας, που είναι ο νους και η καρδιά μας, ενώ το σώμα είναι ολόκληρη η ζωή
μας.
Αδελφοί μου καλά ακούσατε. Το μάτι είναι ο νους και η καρδιά
μας και το σώμα η ζωή μας. Αν στην καρδιά μου έχω ενθρονίσει τον Κύριο ημών
Ιησού Χριστό και το μυαλό μου σκέφτεται και ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του
Θεού, τότε η ζωή μου θα είναι υγιής. Αν όμως στην καρδιά μου έχω ενθρονίσει τον
διάβολο και σκέπτομαι όπως ο διάβολος, τότε η ζωή μου θα είναι μέσα στο σκοτάδι
της αμαρτίας.
Το σώμα μου, δηλαδή η ζωή μου, εξαρτάται από το τι έχω στην
καρδιά μου και ποιο είναι το σκεπτικό μου. Αν αποδέχομαι το σκεπτικό του
Χριστού, τότε προσπαθώ να μην αμαρτάνω, να αγαπώ το Θεό και ταυτόχρονα να αγαπώ
και το συνάνθρωπό μου. Αν στην καρδιά μου έχει ενθρονιστεί ο Χριστός, τότε με
περιβάλλει η αγάπη Του, η οποία δεν μου επιτρέπει να κάνω κακό σε μένα, αλλά
και στους γύρω μου, η ζωή μου θα είναι πραγματικά ζωντανή, διότι ο Χριστός
είναι ιδιά η Ζωή. Και το πιο σημαντικό είναι, ότι η ψυχή μου αιώνια θα
παραμένει ζωντανή και κοντά στο Χριστό. 
Όταν όμως στην καρδιά μου έχω ενθρονίσει τον διάβολο και ο
νους μου λειτουργεί με το σκεπτικό του διαβόλου, τότε το σώμα μου, δηλαδή η ζωή
μου θα είναι θανατηφόρα, στείρα και καταστροφική, διότι απομακρύνομαι από το
Θεό που είναι η ζωή. Τι να το κάνω αν παρόλο που ζω, στην πραγματικότητα να
είμαι ένας ζωντανός νεκρός; Θυμόμαστε ότι ο Χριστός λέει σε έναν από τους
μαθητές του: «ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς»,
εννοώντας ότι οι κοσμικοί άνθρωποι μπορεί να ζουν, όμως πνευματικά είναι
νεκροί.
Ενθρονίζοντας τον Χριστό στην καρδιά μας, ζούμε με την
ασφάλεια της εμπιστοσύνης στον Θεό, με τη χαρά της αγάπης στον συνάνθρωπο. Το
βλέμμα μας γίνεται όλο και πιο καθαρό, αποστρεφόμαστε την κακία, τα πονηρά και
βρώμικα θεάματα, σταματάμε τις κατακρίσεις, μιμούμαστε το παράδειγμα των αγίων,
προσευχόμαστε για όλους, συγχωρούμε τους εχθρούς μας, γινόμαστε ειλικρινείς,
υποστηρίζουμε το δίκαιο, αγωνιζόμαστε για την αλήθεια, ενεργούμε για το καλό,
βγαίνουμε από την αδράνεια, νικάμε την οκνηρία και την κατάθλιψη, ζούμε
αληθινά!
Αδελφοί μου, ας πάρουμε την απόφαση και εμείς να
μετατρέψουμε στην καρδιά μας το σκοτάδι του θανάτου σε φως που μας οδηγεί στη
ζωή. Να ενθρονίσουμε τον Χριστό στην καρδιά και στο νου μας, τηρώντας το θέλημα
του Θεού. Τότε η ζωή μας θα είναι μια αληθινή ζωή και όχι ψεύτικη. Μια ζωή στη
χαρά, την ευτυχία, την ειρήνη, την αγάπη. Να Τον ενθρονίσουμε στην καρδιά μας,
ώστε να μην χρειάζεται να μεριμνάμε εμείς για τα καθημερινά και τα υλικά, όπως
ακούσαμε στο σημερινό ανάγνωσμα του Ευαγγελίου. Ως Πατέρας θα μεριμνά Εκείνος
για τα παιδιά του. Εμείς να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τα υπόλοιπα
θα μας τα δώσει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. 
Ας φροντίσουμε από τώρα το μάτι μας να είναι υγιές, η καρδιά
μας να χτυπά για τον Κύριο και τότε η ψυχή μας θα ζει νυν και αεί και εις τους
αιώνας των αιώνων. Αμήν.