Λόγος εις την Κοίμηση της Θεοτόκου 2019

22
Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη
Αγαπητοί μου αδελφοί,
Ο Άγιος Θεός επέτρεψε σε όλους εμάς να εορτάζουμε σήμερα την
Κοίμηση και την Μετάσταση της Θεοτόκου.
Η Αγία Εκκλησία μας την οποία δημιούργησε ο ίδιος ο Κύριός
μας, σήμερα επιδεικνύει με κάθε δόξα και τιμή το πρόσωπο της Παναγίας μας.
Γιατί εάν δεν είχε γεννηθεί η αγνή Μαριάμ, ακόμη όλοι εμείς θα αναμέναμε τον
Μεσσία και Λυτρωτή μας.
Οι αιώνες ανέμεναν αδελφοί μου, το πλήρωμα του χρόνου,
ανέμεναν να έλθει ό,τι το αγνότερο και αγιότερο είχε να προσφέρει το ανθρώπινο
γένος. Ανέμεναν να έλθει η Κυρία των Αγγέλων, η Παντάνασσα, η Αειπάρθενος, η
Πλατυτέρα των Ουρανών, η Τιμιωτέρα των Χερουβίμ, η ασυγκρίτως ανωτέρα των
Σεραφίμ, η Υπέρμαχος Στρατηγός, η Βάτος η φλεγομένη και μη καιομένη, όπως την
είδε ο προφήτης Μωυσής, η Πύλη η εξ’ ανατολών, διά της οποίας εισήλθε και
εξήλθε ο Βασιλεύς της δόξης, ενώ αυτή παρέμεινε κλειστή και άφθαρτη.
Ναι αδελφοί μου, οι αιώνες ανέμεναν την μητέρα της Ζωής και
του Φωτός, η οποία ήλθε ταπεινά και αθόρυβα να προσφέρει το άγιο Σώμα Της, την
αγία μήτρα Της, για να γεννηθεί το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ήλθε για
να φέρει επί της γης τον ίδιο τον Θεό, ήλθε για να γίνει εκ μέρους των ανθρώπων
το εκλεκτό σκεύος που χώρεσε τον Αχώρητο και Παντοδύναμο Δημιουργό του κόσμου.
Ήλθε για να γεννήσει τον Σωτήρα της ανθρωπότητας, Εκείνη, η μόνη αγνή Θεοτόκος
και Αειπάρθενος Μαρία.
Αυτής της αγίας γυναικός εορτάζουμε σήμερα την Κοίμηση και
την μετάστασή Της, δηλαδή την αγία Ανάστασή Της και την μετάβασή Της εις την
Βασιλεία των Ουρανών.
Πόσο προφητικά ήταν τα λόγια της Θεοτόκου κατά την συνάντησή
Της με την μητέρα του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, όπου της είπε: «Ελισάβετ,
από σήμερα θα με τιμούν και θα με δοξάζουν όλες οι γενιές»! Αυτά τα λόγια
αδελφοί μου, εκπληρώθηκαν έως και σήμερα και θα εκπληρώνονται έως της
συντελείας του αιώνος.
Χιλιάδες άνθρωποι, έλαβαν το όνομα της Θεοτόκου. Χιλιάδες
άνθρωποι ακούν στο όνομα Μαρία, Μάριος, Δέσποινα, Παναγιώτης, Παναγιώτα,
Παρθένα, Παντάνασσα, Θεοτόκης, Ελεούσα, και σε πολλά άλλα ακόμη, που μαρτυρούν
την τιμή και την δόξα που αποδίδουν οι άνθρωποι στο πρόσωπο της Θεοτόκου.
Πάμπολλες επίσης είναι οι θαυματουργικές εικόνες Της, τα προσωνύμιά Της ανά τον
κόσμο, τα ιερά προσκυνήματα της Παναγίας μας σε όλα τα μέρη της γης.
Αλλά και όλοι εμείς που σήμερα έχουμε προσέλθει στους ιερούς
ναούς μας, ήλθαμε για να αποδώσουμε δόξα και τιμή στην Αειπάρθενο Μαρία. Και
καλώ αδελφοί μου, όλους εσάς, την Θεοτόκο και μητέρα του φωτός να την δοξάζουμε
με τα λόγια, αλλά και με τα έργα μας καθημερινά και σε όποιον τόπο βρισκόμαστε.
Είναι δε μεγάλη ευλογία μέσα στα σπίτια μας, άνδρες και
γυναίκες, να διαβάζουμε καθημερινά την Παράκληση και τους Χαιρετισμούς της
Θεοτόκου. Γιατί η Θεοτόκος, όπως έχει αποκαλύψει σε αγίους ανθρώπους της, τα
σπίτια και τις οικογένειες που την τιμούν καθημερινά, τα έχει συνεχώς υπό την
σκέπη Της και την προστασία Της.

Αδελφοί μου, σήμερα που ολόκληρη η οικουμένη ετοιμάζεται να
προϋπαντήσει τον αντίχριστο, εμείς ως πνευματικά παιδιά της Παναγίας ας
στρέψουμε τις καρδιές και τα βλέμματά μας στην Υπεραγία Θεοτόκο, ζητώντας την
προστασία Της από κάθε ενέργεια του σατανά. Ας Της ζητήσουμε ένθερμα, να
σκεπάζει όλους εμάς, τα παιδιά μας, το γένος των Ελλήνων, να φωτίζει τους
άρχοντές μας να πράττουν τα σωστά και δίκαια προς το καλό του λαού μας και διά
των πρεσβειών Της να εισαγάγει όλους εμάς εις την αιώνια ζωή και την Βασιλεία
του Θεού. Αμήν.