Αποστολικά Μηνύματα Κυριακή ΙΘ΄ 27/10/2019 «Ο Απόστολος Παύλος αμύνεται»

18

Αγαπητοί μου
αδελφοί.                 
Ο Απόστολος
Παύλος υπήρξε στην εποχή του ένας αδικημένος Απόστολος. Αρκετοί εκ των
χριστιανών δεν τον απεδέχοντο ως Απόστολο του Χριστού διότι δεν συγκαταλεγόνταν
στους δώδεκα ούτε στους εβδομήντα αποστόλους που εδιάλεξε ο Κύριός μας.
Δεν ήταν όμως αυτή
η μοναδική αιτία της μη αποδοχής του. Ο Παύλος πριν γίνει χριστιανός και
Απόστολος του Χριστού υπήρξε σφαγέας και διώκτης των χριστιανών. Γι’ αυτό ιδιαίτερα
τον πρώτο καιρό οι  χριστιανοί ήταν αρκετά
καχύποπτοι απέναντί του και επιφυλακτικοί σε όσα έλεγε, δίδασκε ή έγραφε ο
Απόστολος των Εθνών Παύλος.
 Αδελφοί μου.
Κάνουμε αυτό το μικρό πρόλογο για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε σωστά πολλά από
αυτά που λέγει και γράφει ο Απόστολος Παύλος, κατανοώντας τα κίνητρά του.

Ένα παράδειγμα
αναφέρω στην αγάπη σας. Όλοι οι Απόστολοι στις επιστολές τους ξεκινούν ονομάζοντας
τον εαυτό τους δούλο Ιησού Χριστού, πχ. «Ιωάννης δούλος Ιησού Χριστού…». Ο
Απόστολος Παύλος ποτέ δεν θα γράψει «Παύλος δούλος Ιησού Χριστού» ή «δούλος Θεού».
Διαπιστώνουμε ότι γράφει «Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού», τονίζει δηλαδή την
αποστολική του ιδιότητα.
Τούτο το κάνει
διότι γνωρίζει ότι οι εχθροί του και όσοι δεν τον συμπαθούν, διαδίδουν ότι ο
Παύλος δεν ανήκει στους δώδεκα Αποστόλους, δεν έχει κύρος Αποστόλου, επομένως
οι χριστιανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να τον υπακούουν και να τον ακολουθούν. Ο
Παύλος λοιπόν τονίζει το αποστολικό του αξίωμα όχι από εγωισμό και υπερηφάνεια,
αλλά για να προστατεύσει το Ευαγγέλιο του Χριστού, εναντίον του οποίου
ουσιαστικά ενεργούσαν  οι εχθροί του.
Όπως γνωρίζουμε,
ο Παύλος εκλήθη από τον Χριστό ενώ βάδιζε προς την Δαμασκό διώκοντας τους
χριστιανούς. Εκείνη την ώρα άκουσε την φωνή του Ιησού : «Σαούλ- Σαούλ τι με
διώκεις»; Εκείνος ξαφνιασμένος ρώτησε: «Ποιος είσαι εσύ που μου ομιλείς»; και
τότε η φωνή του απάντησε : «Ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον εσύ διώκεις».
 Εδώ έγινε η κλήση του Αποστόλου Παύλου. Εδώ
έγιναν όλες οι αποκαλύψεις. Στο εξής ο Παύλος έγινε μαθητής του Χριστού και
εκλεκτός Απόστολος. Εντούτοις, η ζήλεια, ο φθόνος και η κακία όσων δεν τον
συμπαθούσαν, τον διέβαλαν ανάμεσα στους χριστιανούς, με απότερο σκοπό να μη
γίνεται πιστευτό το κύρηγμα του Παύλου και οδηγούνται οι ψυχές στον Χριστό. Γι΄αυτό
το λόγο σήμερα στο αποστολικό μας ανάγνωσμα ακούσαμε τον Παύλο να λέγει,
«θέλανε να με συλλάβουν, αλλά από ένα παράθυρο μέσα σε ένα καλάθι οι χριστιανοί
με κατέβασαν από το τείχος και γλίτωσα τη σύλληψη».
Επίσης αναφέρει
: Είμαι Απόστολος του Κυρίου μας και σας διδάσκω αλήθειες, δεν ψεύδομαι. Έχω λάβει
από τον Θεό πολλές αποκαλύψεις, δεν θα σας τις αναφέρω όλες σήμερα, ούτε θα σας
αφηγηθώ τα όσα έχω υποφέρει εξαιτίας της αγάπης μου στον Χριστό. Να γνωρίζετε όμως
αδελφοί μου ότι δεν καυχώμαι για όλα αυτά, διότι θα υπήρχε κίνδυνος κάποιοι από
εσάς να νομίσουν ότι είμαι κάτι περισσότερο από αυτό που είμαι.
Έχοντας υπόψη
μας όλα τα ανωτέρω, μπορούμε να τα παραβάλλουμε με όσα γράφει ο Απόστολος στην
Β΄ προς Κορινθίους Επιστολή του, όπου μας διηγείται ότι ο Κύριος τον ανέβασε
έως του τρίτου ουρανού. Μας βεβαιώνει ότι εισήλθε στον Παράδεισο και είδε πολλά,
τα οποία όμως δεν έχει ανθρώπινες λέξεις και λόγια για να μας τα περιγράψει. Με
όσα μας αναφέρει, αποδεικνύει ότι όχι μόνο είναι Απόστολος του Χριστού, αλλά
και εκλεκτός του Θεού.
Ναι, ο
υβριζόμενος, ο συκοφαντούμενος Απόστολος Παύλος ανέβηκε έως τον Παράδεισο. Όλα
αυτά και άλλες πολλές αποκαλύψεις που έλαβε από τον Θεό, μας τις περιγράφει
στις επιστολές του με σκοπό όχι να καυχηθεί ότι είναι κάποιος ή εκδηλώνοντας
υπερηφάνεια. Σκοπός του είναι να αποστομώσει μερικούς κακούς χριστιανούς, ακόμα
και κληρικούς που προσπαθούσαν να μειώσουν το αποστολικό του κύρος ενώπιον του
λαού. Το μόνο που ενδιαφέρει τον Παύλο είναι μήπως εξαιτίας των συκοφαντιών που
διαδίδουν οι εχθροί του, ο λαός δεν ακούσει τον λόγο του Θεού που διδάσκει.
Έτσι θα ανακοπεί η διάδοση της πίστεως στον Χριστό και το Ευαγγέλιό  Του. Έχοντας αυτό κατά νουν ο Παύλος αναγκάζεται
να υπερασπιστεί το αποστολικό του αξίωμα γράφοντας και παραθέτοντας εις γνώσιν
των πιστών διάφορες αποκαλύψεις, θαύματα, και όσα έχει υποφέρει για τον Χριστό και
την πίστη του.
Ο ίδιος έχει
ωστόσο επίγνωση της αμαρτωλότητάς του, γι’ αυτό και αναφέρει ότι του δόθηκε
«σκόλοψ τη σαρκί, άγγελος σατάν, διά να τον ενοχλεί και να μην υπερηφανεύεται».
Γνωρίζει βέβαια ο Απόστολος Παύλος, ότι όσα χαρίσματα έχει, όσα ουράνια βλέπει
και ακούει, προέρχονται από τη χάρη του Θεού και όχι εξαιτίας της αγιότητός
του. Γι’ αυτό και ο Κύριος του είπε «αρκεί σοι η χάρις μου», σου αρκεί δηλαδή η
χάρη που σου έδωσα.
Αδελφοί μου,
εμείς έχουμε επίγνωση ότι όσα αποκτήσαμε, όσα δημιουργήσαμε και επιτύχαμε, δεν
είναι προσωπικά μας επιτεύγματα, αλλά τα χρωστάμε στη χάρη του Θεού; Ακούμε
δυστυχώς κάποιους να κομπάζουν για όσα απέκτησαν εργαζόμενοι, άλλους να  καυχώνται για τα καλά παιδιά τους που τα πρόσφεραν
στην κοινωνία ή για τις επιχειρήσεις τους που οι ίδιοι δημιούργησαν. Όλοι αυτοί
ξεχνούν όμως ότι δίχως τη χάρη και την ενέργεια του Θεού, τίποτε δεν θα είχαν
δημιουργήσει. Καυχώνται ανόητα για το εγώ τους, τις γνώσεις τους και τα χρήματά
τους και ξεχνούν ότι οφείλουν την ίδια τους την ύπαρξη στον Θεό. Αποδίδουν δόξα
στον εαυτό τους, αντί να δοξάζουν τον Κύριό μας. Σε αυτές τις καρδιές δεν βασιλεύει
η αρετή της ταπεινώσεως και της  σωφροσύνης,
αλλά ο σατανικός εγωισμός και η εωσφορική υπερηφάνια.
Εμείς αδελφοί μου
για ό,τι έχουμε, ας δίδουμε καθημερινά δόξα στον Θεό μας. Κανένας μας να μην
κλέψει την δόξα του Θεού και την κάνει δική του δόξα. Ας μιμηθούμε στην ταπείνωση
τον Παύλο και ας λέμε καθημερινά : «Ας είναι το όνομα του Κυρίου μας ευλογημένο
και δεδοξασμένο εις όλους τους αιώνας», αμήν.