Πώς θα κληρονομήσω τον Παράδεισο;

75

Αποστολικό Μήνυμα

Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου 26/7/2020

«Πώς θα κληρονομήσω τον Παράδεισο;»

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη

Αδελφοί μου.

Σήμερα ακούσαμε στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα την υπό του Ιησού Χριστού θεραπεία
δύο τυφλών και ενός κωφάλαλου που ήταν δαιμονισμένος. Δύο σημεία θαυμαστά
ετέλεσε σήμερα ο Κύριός μας, δείχνοντας διά του τρόπου αυτού την Θεότητά Του
και την κυριαρχία Του επί των σωμάτων μας, αλλά και επί των πονηρών και
ακαθάρτων πνευμάτων.


Πριν τελεστούν τα θαύματα, ο Κύριός μας θέτει, κυρίως στους ασθενείς, την
ίδια πάντα ερώτηση: «Πιστεύετε, ότι δύναμαι τούτο ποιήσαι;» Αναζητά διαχρονικά
διά του τρόπου αυτού ο Χριστός την πίστη των ανθρώπων κάθε εποχής στο πρόσωπό
Του. Θέλει να γνωρίζει αν πιστεύουμε σε όλα όσα Εκείνος διδάσκει. Αν πιστεύουμε
ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός και δημιουργός του κόσμου και του ανθρώπου.
Δεν ζητά μια αόριστη πίστη. Δεν ρωτά τους ασθενείς εάν πιστεύουν σε κάποιον
αόριστο θεό ή ανώτερη δύναμη. Όχι! Ρωτά εάν πιστεύουν και αποδέχονται τον ίδιο
ως Θεό αληθινό, λέγοντάς τους: Πιστεύετε ότι μπορώ να σας δώσω πίσω την ζωή
σας, το φως σας, την ακοή σας, την υγεία σας κλπ; Ποιος άλλος μπορεί να κάνει
τέτοια ζωοποιά σημεία, εάν όχι ο ίδιος ο Θεός;

Όπως αναφέρουν όλοι οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Κύριος ημών
Ιησούς Χριστός τελούσε θαύματα για δύο λόγους. Η Αγία Γραφή μάλιστα δεν τα
ονομάζει θαύματα, αλλά “σημεία”, δηλαδή σημάδια. Δίδει σημεία λοιπόν, που
μαρτυρούν πρώτον την Θεότητά Του και δεύτερον την αγάπη και φιλανθρωπία Του
απέναντι σε κάθε άνθρωπο.

Για να κατανοήσουμε τα ανωτέρω, ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα από την
καθημερινή μας ζωή: Γίνεται ένα έγκλημα, κάποιο αδίκημα. Εκείνη την ώρα κάποιος
κύριος με πολιτική εμφάνιση φωνάζει και λέει:« Ακίνητοι, εδώ αστυνομία».
Κανένας όμως δεν βλέπει αστυνομικό. Όλοι βλέπουν έναν πολίτη. Τότε ο
αστυνομικός βγάζει την ταυτότητά του και την δείχνει προς όλους. Ιδού είμαι
αστυνομικός-ακίνητοι!

Το ίδιο συνέβη και με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κανένας δεν έβλεπε την
Θεότητα που ευρίσκετο ολόκληρη εντός Του. Γι΄ αυτό διά των θαυμαστών σημείων
μάς φανέρωνε την ταυτότητά Του. Ζητούσε λοιπόν να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι
αυτός είναι ο αληθινός Θεός, διότι μόνο δι΄ Αυτού επέρχεται η σωτηρία του
ανθρώπου.

Αυτή την μεγάλη αλήθεια τονίζει και ο Απόστολος των εθνών Παύλος στην
σημερινή επιστολή του, που την έστειλε στους Γαλάτες. Αδέλφια μου, λέγει ο
Απόστολος, προτού αποκτήσουμε αυτή την πίστη στον Ιησού Χριστό, ήμασταν κάτω
από την προστασία του Μωσαϊκού Νόμου. Όποιος δηλαδή υπάκουε και εφάρμοζε τον
νόμο του Μωυσή βρισκόταν κάτω από την σκέπη του Θεού. Ο νόμος του Μωυσή ήταν
παιδαγωγός του λαού, που μας προετοίμαζε για να οδηγηθούμε όλοι στον Χριστό,
ώστε η σωτηρία και η δικαίωσή μας να γίνεται πλέον διά της πίστεως, από την
εμπιστοσύνη μας δηλαδή προς τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, και όχι από τα καλά
μας έργα που ζητούσε ο νόμος, αλλά δεν αρκούσαν για να σωθούν οι άνθρωποι. Τώρα
όσοι πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, είμαστε πλέον και
εμείς παιδιά του Θεού.

Αυτά που σας γράφω, συνεχίζει να λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν ισχύουν
μόνον για τους Ιουδαίους, αλλά και για όλους τους ειδωλολάτρες, για τους άντρες
και για τις γυναίκες. Όλοι πλέον εμείς, έχοντας την ίδια πίστη στο πρόσωπο του
Ιησού Χριστού, είμαστε ένα μαζί Του. Αφού δε ο Ιησούς Χριστός είναι κληρονόμος
της Βασιλείας του Θεού, όλοι εμείς οι ενωμένοι μαζί Του, γινόμαστε εξαιτίας του
Χριστού συγκληρονόμοι της Βασιλείας του Πατρός Του, και μέτοχοι της χαράς του
Παραδείσου.

Αυτά λέγει σήμερα ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, τα
οποία ισχύουν αδελφοί μου και για όλους εμάς τους σημερινούς χριστιανούς.
Πιστεύουμε όμως εμείς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός και αληθινός Θεός;
Πιστεύουμε ότι είναι Εκείνος που δημιούργησε εμάς και τον κόσμο ολόκληρο;
Εμπιστευόμαστε τη διδασκαλία Του; Την εφαρμόζουμε έμπρακτα στη ζωή μας;
Ακολουθούμε με πίστη τις εντολές και το θέλημά Του; Εάν ναι, τότε είμαστε κι
εμείς ήδη από τώρα συγκληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Είμαστε ήδη μέτοχοι
της χαράς και της αιωνίας ζωής του Παραδείσου. Είμαστε όμως επίσης έτοιμοι για
την πίστη μας αυτή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού να διωχθούμε, να μαρτυρήσουμε,
να σφαγιασθούμε, όπως έγινε και με την σημερινή εορταζομένη αγία Παρασκευή;

Διότι ποιά ήταν η Παρασκευή; Ήταν μία κοπέλα που γεννήθηκε κοντά στην Ρώμη
από γονείς χριστιανούς. Επειδή γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή, της δόθηκε από τους
γονείς της το όνομα της ημέρας αυτής. Έτσι η αγία έμαθε να παρασκευάζει, να
προετοιμάζει δηλαδή καθημερινά τον εαυτό της, ώστε να αρέσει στον διδάσκαλο και
Κύριό της Ιησού Χριστό. Προετοίμαζε την ζωή της για θυσίες και μαρτύρια.
Προετοιμαζόταν ακόμη και για τον θάνατο, ώστε όταν έλθει η ώρα, να μη προδώσει
τον αγαπημένο της Χριστό, αλλά να μαρτυρήσει γι΄ Αυτόν και το όνομά Του. Αυτό
και έπραξε. Αλλά και με όλη της την δράση και πολιτεία της, την διδασκαλία της
και την ομολογία πίστεώς της πέτυχε να οδηγήσει πολλούς ανθρώπους κοντά στον
Χριστό. Μετά δε από πολλά μαρτύρια που υπέστη επειδή δεν αρνείτο την πίστη της
στον Κύριό μας, δόθηκε η εντολή να αποκεφαλιστεί.

Αδελφοί μου. Η πίστη μας στον Ιησού Χριστό σημαίνει την τυφλή εμπιστοσύνη
μας σ΄ Εκείνον που είναι η ζωή, το φως, η ανάστασή μας. Ο Χριστός είναι το παν
για εμάς τους χριστιανούς. Χωρίς οξυγόνο, ίσως να μπορέσουμε να ζήσουμε. Χωρίς
Χριστό όμως δεν ζούμε ούτε ένα λεπτό. Αυτή την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού
Χριστού ζητά να έχουμε όλοι εμείς, τόσο το ευαγγελικό ανάγνωσμα, όσο και το
αποστολικό. Και η τιμωμένη σήμερα από την Εκκλησία μας αγία Παρασκευή, μας
δείχνει έμπρακτα την οδό  αυτής της πίστεως. Μας διδάσκει ότι όσοι
έχουμε αυτή την πίστη, πρέπει να προετοιμαζόμαστε για θυσίες, μαρτύρια, ακόμα
και θάνατο, αν ο Κύριός μας το επιτρέψει.

Αυτή η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι εκείνη που μετακινεί όρη
και θάλασσες. Αυτή η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι εκείνη που μας
κάνει τέκνα του αληθινού Θεού, συγκληρονόμους της Βασιλείας Του και της αιώνιας
χαράς του Παραδείσου. Αμήν.