Συμπλήρωση Φόρμας Στοιχείων των Νικητών

75

Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους το αργότερο μέχρι 06/01 για να τους αποσταλούν με ταχυμεταφορές (courier) τα δώρα του διαγωνισμού και αντίστοιχα όσοι κέρδισαν δώρoεπιταγές να  λάβουν κωδικό για ηλεκτρονική αγορά αποκλειστικά από το eshop www.monastiriakokelari.gr 

Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους και εγγυώνται ότι τα στοιχεία τους είναι αληθή και ακριβή και ότι είναι κάτοχοι ή έχουν εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου του τηλεφώνου επικοινωνίας που δήλωσαν.