Έρχεται το τσιπάρισμα πρώτα στα ζώα και μετά στους ανθρώπους

48

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρος Λιβάνιος, μέσα
στη Βουλή λέει, ότι έρχεται το τσιπάρισμα πρώτα στα ζώα και μετά στους ανθρώπους.
Ακούστε απόσπασμα από την ομιλία του.