Οι ευχαριστίες και οι εντυπώσεις του Μητροπολίτη Πειραιώς για τη Μονή Τρικόρφου

39

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Εν Πειραιεί τη 7η Ιουλίου 2022

 

 

Τω Πανοσιολογιωτάτω

Αρχιμανδρίτη Νεκταρίω Μουλατσιώτη

Πρωτοσυγκέλλω Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος

Και Καθηγουμένω Ιεράς Μονής

Αγίου Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρώφ

Εις Τρίκορφον Δωρίδος

 

 

Πανοσιολογιώτατε Άγιε Αδελφέ,

Μεστοί θείων δωρημάτων άτινα εβιώσαμεν προσκυνήσαντες τη
Υμετέρα και Σεβασμία Μονή, εις ην υπεδέχθητε την ημετέραν ελαχιστότητα μετά
πλείστης τιμής και εξιδιασμένης αγάπης, θαυμάσαντες την υπεροχικήν Υμετέραν και
εργωδεστάτην συνδημιουργίαν μετά του Παναγίου Θεού της Υμετέρας μοναστικής
καλιάς, ενός μοναδικού έργου αναγωγικού προς ουρανούς και εν τούτω διδάσκοντος
το αδιάπτωτον θαύμα της θείας παρουσίας εν χώρω και χρόνω, αξιοχρέως ευχαριστούμεν
θερμώς την Υμετέραν Πανοσιολογιότητα, τον πεπνυμένον οιακοστρόφον και σεπτόν
Καθηγούμενονν δια την προσγενομένην εις την ημετέραν ελαχιστότητα φιλάδελφον
και αρχοντικήν φιλοξενίαν και τιμήν.

Όθεν αδελφοποθήτως ευχόμενοι θεοφιλή, ευκλεή και
καλλίκαρπον την πολυδύναμον Υμετέραν Διακονίαν εις έτη πλείστα, υγιεινά και
πανευφρρόσυνα, διατελούμεν ευχόμενοι ταχείαν προαγωγήν επ’ αγαθώ της Αγιωτάτης
ημών Εκκλησίας.

Διάπυρος υπέρ Υμών και της καθ’ Υμάς Θεοφιλούς
Αδελφότητος ευχέτης προς Κύριον

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ