Γέρων Νεκτάριος Μουλατσιώτης: Μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης στον τουρκικό λαό που υποφέρει

10

 

Γέρων Νεκτάριος Μουλατσιώτης: Μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης στον τουρκικό λαό που υποφέρει