Γέρων Νεκτάριος Μουλατσιώτης: Μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης στον τουρκικό λαό που υποφέρει

24

 

Γέρων Νεκτάριος Μουλατσιώτης: Μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης στον τουρκικό λαό που υποφέρει