Ακούστε γιατί καίγονται τα δάση.

1079

Ακούστε γιατί καίγονται τα δάση. Ποιος ευθύνεται για αυτές τις μεγάλες καταστροφές που γίνονται κάθε χρόνο; Ποια είναι η λύση για να σώσουμε τα δάση μας; Μπορεί να βρεθεί κάποια λύση; Με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτές τις μεγάλες καταστροφές από τις φωτιές;