Πρόγραμμα ομιλιών Γέροντος Νεκταρίου τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2023 στον Πειραιά

631

Πρόγραμμα ομιλιών Γέροντος Νεκταρίου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς

Νοέμβριος 2023

Ο Γέροντας θα σταυρώνει με το Τίμιο Ξύλο στις 18 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Σάββατο το πρωί 10:00 με 13:00 και το απόγευμα 17:00 με 20:00, ενώ στις 18:00 θα έχει και επίκαιρη πνευματική ομιλία.

Δεκέμβριος 2023

Ο Γέροντας θα σταυρώνει με το Τίμιο Ξύλο στις 9 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Σάββατο το πρωί 10:00 με 13:00 και το απόγευμα 17:00 με 20:00, ενώ στις 18:00 θα έχει και επίκαιρη πνευματική ομιλία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο του Ιερού Ναού 2104178178