Τι να πω στην προσευχή μου; #shorts #short

102

Τι να πω στην προσευχή μου; Τι ζητάμε στην προσευχή μας; Ποια είναι η σωστή προσευχή; Πρέπει να λέω πολλά στην προσευχή μου; Ποια προσευχή θα μας βοηθήσει πολύ και πώς πρέπει να γίνεται; Το σημαντικό στην προσευχή που θα ακούσει ο Θεός δεν είναι το πόσο διάρκεια έχει μια προσευχή. Ο Θεός δεν θα σταθεί στη μια ώρα ή στις πέντε ώρες προσευχής. Ο Θεός κοιτά τα κίνητρα της προσευχής και την καρδιά αυτού που προσεύχεται.

Υπάρχουν και προσευχές των Αγίων της Εκκλησίας μας που μας βοηθούν και μας δείχνουν τον τρόπο για να προσευχόμαστε, ώστε η προσευχή μας να εισακούγεται και να είναι μια ουράνια προσευχή.

Δείτε το κανάλι του Γέροντα στο YouTube